Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IzEnzo 6:1-15

6  Manje kulezi zinsuku, lapho abafundi banda, kwaba khona ukububula kumaJuda akhuluma isiGreki+ ebubula ngamaJuda akhuluma isiHebheru, ngoba abafelokazi bawo babenganakwa esabelweni sansuku zonke.+  Ngakho abayishumi nambili babizela kubo uquqaba lwabafundi bathi: “Akukhona okujabulisayo ukuba sishiye izwi likaNkulunkulu ukuze sabe ukudla ematafuleni.+  Ngakho, bafowethu, zifuneleni+ amadoda ayisikhombisa afakazelwa kahle phakathi kwenu, agcwele umoya nokuhlakanipha,+ ukuze siwamise phezu kwalo msebenzi odingekile;  kodwa thina sizogxila emthandazweni nasenkonzweni yezwi.”+  Le nto eyakhulunywa yayijabulisa kulo lonke uquqaba, futhi lwakhetha uStefanu, indoda egcwele ukholo nomoya ongcwele,+ noFiliphu+ noProkhoro noNikanori noThimoni noPharmena noNikolawu, umproselithe wase-Antiyokiya;  lwababeka phambi kwabaphostoli, futhi, ngemva kokuthandaza, bababeka izandla.+  Ngenxa yalokho izwi likaNkulunkulu laqhubeka landa,+ isibalo sabafundi saqhubeka siphindaphindeka kakhulu+ eJerusalema; futhi isixuku esikhulu sabapristi+ salalela+ ukholo.  Manje uStefanu, egcwele umusa namandla, wenza izimangaliso ezinkulu nezibonakaliso+ phakathi kwabantu.  Kodwa kwavuka abantu abathile kulabo abavela kulokho okwakuthiwa iSinagoge Labakhululiwe, nakwabaseKhurene nabase-Aleksandriya+ nakulabo abavela eKhilikhiya+ nase-Asiya, baphikisana noStefanu; 10  kodwa abakwazanga ukuma baqine bamelane nokuhlakanipha+ nomoya ayekhuluma ngawo.+ 11  Khona-ke banxenxa amadoda ngasese ukuba athi:+ “Simzwile ekhuluma amazwi ahlambalazayo+ ngoMose nangoNkulunkulu.” 12  Babhebhezela abantu namadoda amadala nababhali, futhi, beza kuye ngokushesha, bamthatha ngempoqo bamyisa kuyiSanhedrini.+ 13  Futhi baletha ofakazi+ bamanga, abathi: “Lo muntu akayeki ukukhuluma izinto ezimelene nale ndawo engcwele nezimelene noMthetho.+ 14  Ngokwesibonelo, simzwile ethi lo Jesu umNazaretha uyodiliza le ndawo futhi ashintshe amasiko uMose awadlulisela kithi.” 15  Njengoba bonke labo abahlezi kuyiSanhedrini bemgqolozele,+ babona ukuthi ubuso bakhe babunjengobuso bengelosi.+

Imibhalo yaphansi