Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IzAga 5:1-23

5  Ndodana yami naka ukuhlakanipha kwami.+ Thambekisela izindlebe zakho ekuqondeni kwami,+  ukuze uqaphe amakhono okucabanga;+ futhi kwangathi izindebe zakho zingalulonda ulwazi.+  Ngoba izindebe zowesifazane ongaziwa zihlale ziconsa njengekhekheba lezinyosi,+ nolwanga lwakhe lubushelelezi kunamafutha.+  Kodwa umphumela wakhe ubaba njengomhlonyane;+ ubukhali njengenkemba esika nhlangothi-zombili.+  Izinyawo zakhe zehlela ekufeni.+ Izinyathelo zakhe zilibangise khona kanye eShiyoli.+  Akacabangisisi ngendlela eyisa ekuphileni.+ Imikhondo yakhe inhlanhlathile, akazi ukuthi inhlanhlathele kuphi.+  Ngakho manje madodana, ngilaleleni,+ ningasuki emazwini omlomo wami.+  Gcina indlela yakho ikude naye, ungasondeli ngasemnyango wendlu yakhe,+  ukuze ungasiniki abanye isithunzi sakho,+ nokunesihluku iminyaka yakho;+ 10  ukuze abantu abangaziwa bangazanelisi ngamandla akho,+ nezinto ozithole ngobuhlungu zingabi sendlini yomuntu wesinye isizwe,+ 11  futhi kungadingeki ukuba ububule esikhathini esizayo+ lapho inyama yakho nomzimba wakho kufika ekupheleni.+ 12  Bese uthi: “Yeka ukuthi ngisizondé kanjani isiyalo+ nenhliziyo yami yadelela ukusolwa!+ 13  Angililalelanga izwi labayali bami,+ nendlebe yami angiyithambekiselanga kubafundisi bami.+ 14  Kalula nje ngiye ngaba kuzo zonke izinhlobo zobubi+ phakathi kwebandla naphakathi kwenhlangano.”+ 15  Phuza amanzi embizeni yakho, nemifudlana ephuma phakathi kowakho umthombo.+ 16  Ingabe iziphethu zakho kufanele zisabalale ngaphandle,+ imifudlana yakho isabalale ezigcawini? 17  Mayibe ngeyakho wedwa, ingabi ngeyakho kanye nabantu abangaziwa.+ 18  Mawubusiswe umthombo wakho,+ ujabule ngomfazi wobusha bakho,+ 19  indluzelekazi ethandekayo nembuzi ebukekayo yasezintabeni.+ Amabele akhe mawakujabulise kakhulu ngazo zonke izikhathi.+ Kwangathi njalo ungagajwa uthando lwakhe.+ 20  Pho, kungani, ndodana yami, kufanele ugajwe uthando ngowesifazane ongaziwa noma ugone isifuba sowesifazane wesinye isizwe?+ 21  Ngoba izindlela zomuntu ziphambi kwamehlo kaJehova,+ ubhekisisa yonke imikhondo yakhe.+ 22  Omubi uyobanjwa yiziphambeko zakhe siqu,+ futhi uyobanjwa yizindophi zesono sakhe.+ 23  Nguye oyokufa ngenxa yokuthi asikho isiyalo,+ nangenxa yokuthi uyaduka ngokuchichima kobuwula bakhe.+

Imibhalo yaphansi