Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IzAga 28:1-28

28  Ababi bayabaleka nakuba kungekho muntu obaxoshayo,+ kodwa abalungile banjengebhongo lengonyama elizethembayo.+  Ngenxa yeseqo sezwe ziningi izikhulu zalo ezishintshanayo,+ kodwa ngomuntu oqondayo onolwazi lokulungile isikhulu siyohlala isikhathi eside.+  Indoda enamandla enokuncane futhi ephamba+ abantu abaphansi injengemvula ekhukhulayo kungabikho ukudla.  Abawushiyayo umthetho bayamdumisa omubi,+ kodwa abagcina umthetho bayazivusa bamelane nabo.+  Abantu abathambekele ebubini abakuqondi ukwahlulela, kodwa abafuna uJehova baqonda konke.+  Ungcono onokuncane ohamba ngobuqotho bakhe kunoyisigwegwe ezindleleni zakhe, nakuba ecebile.+  Indodana eqondayo igcina umthetho,+ kodwa engumngane weziminzi ihlaza uyise.+  Owandisa izimpahla zakhe zenani elikhulu ngenzalo+ nangenzuzo eyeqile umane nje uziqoqela lowo obonisa umusa kubantu abaphansi.+  Osusa indlebe yakhe ekuzweni umthetho+—ngisho nomthandazo wakhe uyinto enengekayo.+ 10  Obangela ukuba abaqotho badukele+ endleleni embi yena ngokwakhe uyowela emgodini wakhe,+ kodwa abangenaphutha bayodla ifa lokuhle.+ 11  Umuntu ocebile uhlakaniphile emehlweni akhe siqu,+ kodwa ophansi oqondayo uyamhlolisisa.+ 12  Lapho abalungile bethaba,+ kuba khona ubuhle obuchichimayo; kodwa lapho ababi bedlondlobala, umuntu uyazifihla ubuyena.+ 13  Omboza izeqo zakhe ngeke aphumelele,+ kodwa ozivumayo azishiye uyoboniswa isihe.+ 14  Uyajabula umuntu ozwa ingebhe njalo,+ kodwa oyenza lukhuni inhliziyo yakhe uyowela enhlekeleleni.+ 15  Umbusi omubi phezu kwesizwe esiphansi unjengengonyama egwavumayo nebhere elithelekayo.+ 16  Umholi oswele ukuqonda okuyikho uvame nemikhuba yokuphamba,+ kodwa ozonda inzuzo engalungile+ uyokwelula izinsuku zakhe. 17  Umuntu osindwa yicala legazi ngomphefumulo uyobalekela ngisho nasegodini.+ Mabangambambi. 18  Ohamba ngokungenaphutha uyosindiswa,+ kodwa owenziwe isigwegwe ezindleleni zakhe uyowa ngaso leso sikhathi.+ 19  Olima umhlabathi wakhe uyosutha isinkwa,+ kodwa ophishekela izinto ezingasizi ngalutho uyosutha ubumpofu.+ 20  Umuntu wezenzo zokuthembeka uyothola izibusiso eziningi,+ kodwa ojaha ukuzuza ingcebo ngeke ahlale emsulwa.+ 21  Ukukhetha akukuhle,+ nokuba indoda enamandla yeqe umthetho ngenxa yocezu nje lwesinkwa. 22  Umuntu oneso elinomona ushabashekela izinto zenani elikhulu,+ kodwa akazi ukuthi ukuswela kuyomehlela. 23  Osola umuntu+ kamuva uyothola umusa owengeziwe kunothophayo ngolimi lwakhe. 24  Ophanga uyise nonina+ futhi athi: “Akusona iseqo,”+ ungumngane womuntu obangela incithakalo. 25  Onomphefumulo ozikhukhumezayo ubhebhezela umbango,+ kodwa othembela kuJehova uyokhuluphaliswa.+ 26  Othemba inhliziyo yakhe uyisiphukuphuku,+ kodwa ohamba ngokuhlakanipha nguye oyophunyuka.+ 27  Opha onokuncane ngeke aswele,+ kodwa ofihla amehlo akhe uyothola iziqalekiso eziningi.+ 28  Lapho ababi bedlondlobala, umuntu uyazithukusa;+ kodwa lapho beshabalala abalungile bayanda.+

Imibhalo yaphansi