Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

IzAga 23:1-35

23  Uma kwenzeka uhlala phansi ukuba udle kanye nenkosi, kufanele ucabangisise ngalokho okuphambi kwakho,+  futhi kumelwe ubeke ummese entanyeni yakho uma unomphefumulo ofisayo.+  Ungazibonisi unxanela izidlo zayo ezihlwabusayo, ngoba kungukudla kwamanga.+  Ungakukhandlekeli ukuzuza ingcebo.+ Kuyeke okwakho ukuqonda.+  Ingabe uye wabangela ukuba amehlo akho ayithi klabe, ibe ingelutho?+ Ngoba nakanjani izenzela amaphiko anjengawokhozi indizele emazulwini imuke.+  Ungakudli ukudla kwanoma ubani oneso elincishanayo,+ noma uzibonise unxanela izidlo zakhe ezihlwabusayo.+  Ngoba unjengobalile ngaphakathi emphefumulweni wakhe.+ Uthi kuwe, “Yidla uphuze,” kodwa inhliziyo yakhe ayikanye nawe.+  Ucezwana lwakho oludlile, uyoluhlanza, futhi uyobe udlale ngamazwi akho amnandi.+  Ungakhulumi ezindlebeni zoyisiphukuphuku,+ ngoba uyowedelela amazwi akho anokuqonda.+ 10  Ungawuhlehlisi umngcele wakudala,+ futhi ungangeni ensimini yezintandane.+ 11  Ngoba uMkhululi wazo unamandla; yena uyomela udaba lwazo nawe.+ 12  Letha inhliziyo yakho esiyalweni nendlebe yakho emazwini olwazi.+ 13  Ungamgodleli umntwana isiyalo.+ Uma kwenzeka umshaya ngenduku, ngeke afe. 14  Kufanele umshaye ngenduku, ukuze ukhulule umphefumulo wakhe eShiyoli.+ 15  Ndodana yami, uma inhliziyo yakho iye yahlakanipha,+ inhliziyo yami iyojabula, yebo eyami.+ 16  Futhi izinso zami ziyokwethaba lapho izindebe zakho zikhuluma ubuqotho.+ 17  Inhliziyo yakho mayingabi namona ngezoni,+ kodwa yesaba uJehova usuku lonke.+ 18  Ngoba uma kuba njalo kuyoba khona ikusasa,+ nethemba lakho ngeke linqunywe.+ 19  Wena, ndodana yami, yizwa uhlakaniphe, uhole inhliziyo yakho endleleni.+ 20  Ungabi phakathi kwezinseli zewayini,+ phakathi kwamakloza.+ 21  Ngoba isidakwa nesiminzi bayoba mpofu,+ futhi ukozela kuyokwembathisa umuntu amanikiniki nje.+ 22  Lalela uyihlo owakuzala,+ futhi ungamedeleli unyoko ngoba nje esegugile.+ 23  Thenga iqiniso+ ungalithengisi—ukuhlakanipha nesiyalo nokuqonda.+ 24  Uyise wolungile nakanjani uyojabula;+ nalowo ozala ohlakaniphile uyothokoza ngaye futhi.+ 25  Uyihlo nonyoko bayothokoza, nonyoko owakuzala uyojabula.+ 26  Ndodana yami, ngiphe inhliziyo yakho, futhi kwangathi lawo mehlo akho angazijabulela izindlela zami.+ 27  Ngoba isifebe singumgodi ojulile+ nowesifazane wesinye isizwe ungumthombo ongumngcingo. 28  Ngokuqinisekile, njengomphangi, uyaqamekela;+ futhi wandisa amadoda akhohlisayo.+ 29  Ngubani onosizi? Ngubani onokungakhululeki? Ngubani onemibango?+ Ngubani okhathazekile? Ngubani onamanxeba ngaphandle kwesizathu? Ngubani onokuqundeka kwamehlo? 30  Yilabo abahlala isikhathi eside newayini,+ labo abangena ukuzofuna iwayini elixutshiwe.+ 31  Ungalibheki iwayini lapho liveza umbala obomvu, lapho lizoyiza endebeni, lapho lehla ngokushelela. 32  Ekupheleni kwalo liluma njengenyoka,+ likhipha ubuthi njengenyoka enesihlungu.+ 33  Amehlo akho ayobona izinto eziyinqaba, nenhliziyo yakho iyokhuluma izinto ezonakele.+ 34  Ngokuqinisekile uyoba njengolele enhliziyweni yolwandle, yebo njengolele esiqongweni sensika yomkhumbi.+ 35  “Bangigalele kodwa angigulanga; bangishayile, kodwa angazanga. Ngizovuka nini?+ Ngizophinda futhi ngilifune.”+

Imibhalo yaphansi