Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IzAga 20:1-30

20  Iwayini lingumhleki wosulu,+ uphuzo oludakayo lunomsindo,+ noma ubani oduka ngalo akahlakaniphile.+  Ukwethusa kwenkosi kungukugwavuma okunjengokwebhongo lengonyama elinomhlwenga.+ Noma ubani ozidonsela ukuthukuthela kwayo wona owakhe umphefumulo.+  Kuwudumo kumuntu ukudeda empikiswaneni,+ kodwa noma ubani oyisiwula uyophahluka kuyo.+  Ngenxa yobusika ivila ngeke lilime;+ liyobe linxiba ngesikhathi sokuvuna, kodwa ngeke kube nalutho.+  Inhloso enhliziyweni yomuntu injengamanzi ajulile,+ kodwa umuntu onokuqonda uyoyikhipha.+  Uquqaba lwabantu luyomemezela yilowo nalowo umusa wakhe wothando,+ kodwa ubani ongathola umuntu othembekile?+  Olungile uhamba ebuqothweni bakhe.+ Ayajabula amadodana akhe ngemva kwakhe.+  Inkosi ihlezi esihlalweni sokwahlulela,+ ihlakaza bonke ububi ngamehlo ayo.+  Ubani ongathi: “Ngiyihlanzile inhliziyo yami;+ ngihlanzekile esonweni sami”?+ 10  Izinhlobo ezimbili zesisindo nezinhlobo ezimbili ze-efa+—kokubili kuyizinto ezinengekayo kuJehova.+ 11  Ngisho nangemikhuba yakhe umfana uzenza aqashelwe ukuthi umsebenzi wakhe uhlanzekile futhi uqotho yini.+ 12  Indlebe ezwayo neso elibonayo—kokubili kwenziwe nguJehova.+ 13  Ungabuthandi ubuthongo, ukuze ungabi mpofu.+ Vula amehlo akho; yaneliswa yisinkwa.+ 14  “Kubi, kubi!” kusho umthengi, abese ehamba.+ Ngemva kwalokho ube eseziqhayisa.+ 15  Kukhona igolide, nensada yamakhorali; kodwa izindebe zolwazi ziyizitsha eziyigugu.+ 16  Thatha ingubo yakhe, uma umuntu eye waba yisibambiso sesihambi;+ futhi endabeni yowesifazane wesinye isizwe, thatha isibambiso kulowo muntu.+ 17  Isinkwa esizuzwe ngamanga simnandi kumuntu,+ kodwa kamuva umlomo wakhe uyogcwala uhlalwane.+ 18  Ngokucebisana amacebo ama aqine,+ futhi yilwa impi yakho ngokuqondisa okunekhono.+ 19  Ohambahamba enyundela wembula imfihlo;+ ungabi nabudlelwane nomuntu ohungwa yizindebe zakhe.+ 20  Oqalekisa uyise nonina,+ isibani sakhe siyocinywa lapho kusondela ubumnyama.+ 21  Ifa litholwa ngokuhaha ekuqaleni,+ kodwa ikusasa lalo ngeke libusiswe.+ 22  Ungasho ukuthi: “Ngizobuyisela ngokubi!”+ Thembela kuJehova,+ uyokusindisa.+ 23  Izinhlobo ezimbili zesisindo ziyinto enengekayo kuJehova,+ nesikali esikhohlisayo asisihle.+ 24  Izinyathelo zendoda enamandla zivela kuJehova.+ Kepha umuntu wasemhlabeni, angayiqonda kanjani indlela yakhe?+ 25  Kuwugibe lapho umuntu wasemhlabeni ephahlukile wamemeza wathi, “Kungcwele!”+ kuthi ngemva kwezithembiso+ athambekele ekwenzeni ukuhlola.+ 26  Inkosi ehlakaniphile iyabahlakaza abantu ababi,+ futhi iphendula isondo phezu kwabo.+ 27  Umoya awuphefumulayo+ umuntu wasemhlabeni uyisibani sikaJehova, uhlola ngokucophelela zonke izibilini zesisu sakhe.+ 28  Umusa wothando nokuba neqiniso—kulonda inkosi;+ futhi ngomusa wothando isekelé isihlalo sayo sobukhosi.+ 29  Ubuhle bezinsizwa ngamandla azo;+ nobukhazikhazi bamaxhegu ngubumpunga bawo.+ 30  Amanxeba alimazayo yiwo akhucula okubi;+ nemivimbo, izibilini zesisu.+

Imibhalo yaphansi