Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

IzAga 15:1-33

15  Impendulo, lapho imnene, iyakunqanda ukufutheka,+ kodwa izwi elibangela ubuhlungu lenyusa intukuthelo.+  Ulimi lwabahlakaniphile lwenza okuhle ngolwazi,+ kodwa umlomo weziphukuphuku uphuphuma ubuwula.+  Amehlo kaJehova akuyo yonke indawo,+ aqapha ababi nabahle.+  Ukuzola kolimi kungumuthi wokuphila,+ kodwa ukuhlanekezela kwalo kusho ukuphuka emoyeni.+  Noma ngubani oyisiwula uyasedelela isiyalo sikayise,+ kodwa noma ngubani okunakayo ukusolwa ukhaliphile.+  Endlini yolungile kukhona insada egciniwe,+ kodwa emkhiqizweni womubi kukhona ukucwaswa.+  Izindebe zabahlakaniphile ziqhubeka zisakaza ulwazi,+ kodwa inhliziyo yabayiziphukuphuku ayinjalo.+  Umhlatshelo wababi uyinto enengekayo kuJehova,+ kodwa umthandazo wabaqotho uyamjabulisa.+  Indlela yomubi iyinto enengekayo kuJehova,+ kodwa uyamthanda ophishekela ukulunga.+ 10  Isiyalo sibi koyishiyayo indlela;+ noma ngubani ozonda ukusolwa uyokufa.+ 11  IShiyoli nendawo yokubhubha+ kuphambi kukaJehova.+ Kakhulu kangakanani-ke izinhliziyo zamadodana abantu!+ 12  Ohleka usulu akamthandi omsolayo.+ Ngeke aye kwabahlakaniphileyo.+ 13  Inhliziyo ejabulayo inomphumela omuhle ebusweni,+ kodwa ngenxa yobuhlungu benhliziyo kuba khona umoya omunyu.+ 14  Yinhliziyo eqondayo efuna ulwazi,+ kodwa ngumlomo wabantu abayiziphukuphuku obabela ubuwula.+ 15  Zonke izinsuku zohluphekile zimbi;+ kodwa onenhliziyo enhle unedili njalo.+ 16  Kungcono okuncane okuhambisana nokwesaba uJehova+ kunensada ehambisana nesiphithiphithi.+ 17  Singcono isidlo semifino lapho kukhona khona uthando+ kunenkunzi ekhuluphalisiweyo ehambisana nenzondo.+ 18  Umuntu ofuthelene ubhebhezela umbango,+ kodwa owephuza ukuthukuthela uyayiqeda ingxabano.+ 19  Indlela yevila injengothango lobobe,+ kodwa indlela yabaqotho iyindlela eyakhiwe.+ 20  Yindodana ehlakaniphile eyenza uyise ajabule,+ kodwa umuntu oyisiphukuphuku udelela unina.+ 21  Ubuwula buyinjabulo kumuntu oswele inhliziyo,+ kodwa umuntu wokuqonda yilowo oqonda ngqo phambili.+ 22  Amacebo ayashafa lapho kungekho khona inkulumo eyisifuba,+ kodwa ngobuningi babeluleki kuba khona okufezwayo.+ 23  Umuntu uyajabula ngempendulo yomlomo wakhe,+ yeka ukuthi lihle kanjani nezwi ngesikhathi salo esifanele!+ 24  Indlela yokuphila yenyukela phezulu kowenza ngokuqondisisa,+ ukuze agweme iShiyoli ngaphansi.+ 25  Indlu yabaziphakamisile uJehova uyoyidiliza,+ kodwa uyowumisa umngcele womfelokazi.+ 26  Amacebo omubi ayinto enengekayo kuJehova,+ kodwa amazwi amnandi ahlanzekile.+ 27  Owenza inzuzo engalungile ulethela indlu yakhe isigcwagcwa,+ kodwa ozizondayo izipho nguye oyoqhubeka ephila.+ 28  Inhliziyo yolungileyo iyazindla ukuze iphendule,+ kodwa umlomo wababi uphuphuma izinto ezimbi.+ 29  UJehova ukude nababi,+ kodwa umthandazo wabalungileyo uyawuzwa.+ 30  Ukukhanya kwamehlo+ kwenza inhliziyo ijabule;+ umbiko+ omuhle ukhuluphalisa amathambo.+ 31  Indlebe elalela ukusolwa+ kokuphila ihlala phakathi kwabantu abahlakaniphile.+ 32  Noma ubani oxwaya isiyalo+ wala owakhe umphefumulo, kodwa olalela ukusolwa uzuza inhliziyo.+ 33  Ukwesaba uJehova kuyisiyalo esiyisa ekuhlakanipheni,+ futhi ukuthobeka kwandulela inkazimulo.+

Imibhalo yaphansi