IsiHlabelelo SeziHlabelelo 7:1-13

7  “Yeka ukuthi zibe zinhle kangakanani izinyathelo zakho ezimbadadeni zakho+ ndodakazi ezinikelayo!+ Ukubulungana kwamathanga akho kunjengemihlobiso,+ umsebenzi wezandla zikachwepheshe.  Inkaba yakho iyisitsha esiyindilinga. Malingantuleki iwayini elixutshiwe+ kuso. Isisu sakho siyinqwaba kakolweni, ebiyelwe ngeminduze.+  Amabele akho amabili anjengezixhumo ezimbili, amaphahla ensephe yensikazi.+  Intamo yakho+ injengombhoshongo wezinyo lendlovu. Amehlo akho+ anjengamachibi aseHeshibhoni,+ ngasesangweni laseBhati-rabimi. Ikhala lakho linjengombhoshongo waseLebhanoni, obheke ngaseDamaseku.  Ikhanda lakho linjengeKarmeli,+ nezinwele ezinde+ zekhanda lakho zinjengoboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu.+ Inkosi iboshwe ukuyephuzela kwazo.+  Yeka ukuthi umuhle kanjani, yeka ukuthi umnandi kanjani, ntombazane ethandekayo, phakathi kwezinto ezijabulisa kakhulu!+  Lesi siqu sakho sifana nomuthi wesundu,+ futhi amabele akho,+ anjengamahlukuzo amasundu.  Ngithé, ‘Ngizokhuphukela emthini wesundu, ukuze ngibambe izingaba zezithelo zawo.’+ Ngiyacela, kwangathi amabele akho angaba njengamahlukuzo omvini, futhi amakha ekhala lakho abe njengama-apula,  nolwanga lwakho lube njengewayini elimnandi kunalo lonke+ elehla ngokushelela+ lesithandwa sami, ligeleza kamnandi phezu kwezindebe zabaleleyo.” 10  “Ngingowesithandwa sami,+ futhi sinxanela mina.+ 11  O sithandwa sami, woza, masiye ensimini;+ masihlale phakathi kwezitshalo zehena.+ 12  Masivuke ekuseni kakhulu siye ezivinini, ukuze sibone ukuthi ukhahlele yini umvini,+ ukuthi iqhakazile yini imbali,+ ukuthi iqhakazile yini imihalananda.+ Ngizokubonisa lapho uthando lwami.+ 13  Amamandrake+ athaphuke amakha awo, ngasezindleleni zethu ezingenayo kukhona zonke izinhlobo zezithelo zekhethelo isibili.+ O sithandwa sami, ngikulondele ezintsha kanye nezindala.

Imibhalo yaphansi