Isaya 46:1-13

46  UBheli+ ugobile,+ uNebo ufolile; izithombe zabo+ zibe ngezezilo zasendle nezezilwane ezifuywayo, imithwalo yazo, imithwalo ehlukahlukene, iwumthwalo osindayo ezilwaneni ezikhathele.  Kumelwe bafole; bobabili ngokufanayo kumelwe bagobe; bamane nje abakwazi ukwenzela umthwalo osindayo indlela yokuphunyuka,+ kodwa umphefumulo wabo kumelwe uye ekuthunjweni.+  “O wena ndlu kaJakobe, ngilalele, nani nonke enisele endlini ka-Israyeli,+ nina eniye nathwalwa yimi kwasesiswini, enathwalwa kwasesibelethweni.+  Ngisho nasekugugeni komuntu ngingofanayo;+ nasebumpungeni bakhe mina ngiyoqhubeka ngiphasile.+ Ngokuqinisekile ngizothatha isinyathelo,+ ukuba mina ngokwami ngithwale, ngiphase futhi ngenze indlela yokuphunyuka.+  “Nizongifanisa nobani noma ningilinganise nobani+ noma ningiqhathanise nobani ukuze sifane?+  Kukhona labo abasafuna igolide emxhakeni, abakala isiliva ngenduku yesikali. Baqasha osebenza ngensimbi, alenze libe ngunkulunkulu.+ Bawa ngobuso, yebo, bayakhothama.+  Bametshatha ehlombe,+ bayamthwala bambeke endaweni yakhe ukuze ame. Akasuki endaweni ami kuyo.+ Umuntu uyammemeza, kodwa akaphenduli; akamsindisi umuntu osizini lwakhe.+  “Kukhumbuleni lokhu, ukuze niqunge isibindi. Kubekeni enhliziyweni,+ nina zeqamthetho.+  Khumbulani izinto zokuqala zesikhathi eside esidlule,+ ukuthi ngingowaPhezulu+ futhi akekho omunye uNkulunkulu,+ nanoma ngubani ofana nami;+ 10  Lowo owazisa isiphetho kwasekuqaleni,+ nalowo owazisa izinto ezingakenziwa kusukela kudala;+ Lowo othi, ‘Injongo yami iyokuma,+ futhi ngizokwenza konke okungijabulisayo’;+ 11  Lowo obiza inyoni edla inyama empumalanga,+ nombiza ezweni elikude umuntu ozofeza injongo yami.+ Ngikukhulumile nokukukhuluma; ngizokuletha futhi.+ Ngikwakhile, ngizokwenza futhi.+ 12  “Ngilaleleni, nina eninamandla enhliziyweni,+ nina enikude nokulunga.+ 13  Ngikusondezile ukulunga kwami.+ Akukude,+ nensindiso yami ngeke yephuze.+ Ngizonika insindiso eZiyoni, nginike no-Israyeli ubuhle bami.”+

Imibhalo yaphansi