Isaya 4:1-6

4  Empeleni ngalolo suku abesifazane abayisikhombisa bayobamba indoda eyodwa,+ bathi: “Sizodla esethu isinkwa sembathe ezethu iziphuku; kuphela masibizwe ngegama lakho ukuze kusuke isihlamba sethu.”+  Ngalolo suku lokho uJehova akwenza ukuba kuhlume+ kuyoba ngokokuhlobisa nenkazimulo,+ futhi izithelo zezwe ziyoba yinto yokuziqhenya ngayo+ nento enhle kulabo abangabakwa-Israyeli abaphunyukile.+  Kuyothi abasele eZiyoni nabasele eJerusalema kuthiwe bangcwele kuye,+ wonke umuntu olotshelwe ukuphila eJerusalema.+  Lapho uJehova eyobe eseyigezile indle yamadodakazi aseZiyoni+ wahlanza+ wasusa ngisho nokuchitha igazi+ kweJerusalema ngaphakathi kwalo ngomoya wokwahlulela nangomoya wokushisa kulothe,+  ngokuqinisekile uJehova futhi uyodala phezu kwazo zonke izindawo ezimisiwe zeNtaba iZiyoni+ naphezu kwendawo yakhe yembizo ifu emini, nomusi nokukhanya komlilo ovutha amalangabi+ ebusuku;+ ngoba phezu kwayo yonke inkazimulo kuyoba khona isikhoselo.+  Futhi kuyoba khona idokodo ukuze libe ngumthunzi emini ekushiseni okungenamswakama,+ ukuze libe yisiphephelo futhi libe yindawo yokucashela isiphepho esinemvula nokuna kwezulu.+

Imibhalo yaphansi