Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Isaya 23:1-18

23  Isimemezelo seThire:+ Hewulani, nina mikhumbi yaseTharishishi!+ ngoba liphangiwe ukuba lingabe lisaba yisikhumulo, lingabe lisaba yindawo okungenwa kuyo.+ Kwembulwe kubo besezweni laseKitimi.+  Thulani nina abakhileyo ezweni elingasogwini. Abathengisi baseSidoni,+ abawela ulwandle—banigcwalisile.  Imbewu yaseShihori+ ibisemanzini amaningi, isivuno saseNayile, inzuzo yalo; yaba yimbuyiselo yezizwe.+  Yiba namahloni Sidoni;+ ngoba ulwandle wena siphephelo sasolwandle, luthe: “Angizange ngisikwe, futhi angizange ngizale, futhi angizange ngikhulise izinsizwa, noma izintombi.”+  Njengalapho kufika umbiko ophathelene neGibhithe,+ kanjalo abantu bayoba sezinhlungwini ezinzima ngombiko ophathelene neThire.+  Welelani eTharishishi; hewulani, nina bakhileyo ezweni elingasogwini.  Ingabe yiwo lo umuzi wenu owawuthabile kusukela ezinsukwini zakudala, kusukela ezikhathini zawo zangaphambili? Izinyawo zawo zazivame ukuwuyisa kude ukuba uyogogobala khona.  Ngubani okhiphé lesi sinqumo+ ngeThire, lona elethwesa imiqhele, elibathengisi balo babeyizikhulu, elibahwebi balo babengabanodumo emhlabeni?+  NguJehova wamabutho ngokwakhe okhiphé lesi sinqumo,+ ukuze kungcoliswe ukuziqhenya kwabo bonke ubuhle,+ ukuze baphathwe ngendelelo bonke abanodumo basemhlabeni.+ 10  Dabula izwe lakini njengoMfula iNayile ndodakazi yaseTharishishi.+ Alisekho igceke lemikhumbi.+ 11  Welulele isandla sakhe phezu kolwandle; ubangele imibuso ukuba iyaluze.+ UJehova ngokwakhe ukhiphe umyalo ngeFenike, ukuba kubhuqwe iziphephelo zalo.+ 12  Futhi uthi: “Ungaphinde wethabe,+ wena ocindezelweyo, ndodakazi eyintombi yaseSidoni.+ Sukuma, welela eKitimi.+ Ngisho nalapho ngeke ube nakuphumula.” 13  Bheka! Izwe lamaKhaledi.+ Lesi isizwe—i-Asiriya+ alibanga yiso—esalisekela ukuba libe elezinzinga-zingwadule.+ Simisé imibhoshongo yaso yokuvimbezela;+ siphundlé imibhoshongo yalo yokuhlala;+ umuntu ulenzé laba yincithakalo ebhidlikayo.+ 14  Hewulani, nina mikhumbi yaseTharishishi, ngoba isiphephelo senu siphangiwe.+ 15  Kuyothi ngalolo suku iThire lilitshalwe iminyaka engamashumi ayisikhombisa,+ njengezinsuku zenkosi eyodwa. Ekupheleni kweminyaka engamashumi ayisikhombisa iThire liyokwehlelwa okunjengokushiwo engomeni yesifebe: 16  “Thatha ihabhu, zungeza umuzi sifebe esilitshelwe.+ Yenza okusemandleni akho ekubetheni izintambo; yandisa izingoma zakho, ukuze ukhunjulwe.” 17  Kuyothi ekupheleni kweminyaka engamashumi ayisikhombisa uJehova alinake iThire, futhi liyobuyela enkokhelweni yalo yokuqashwa+ lifebe nayo yonke imibuso yomhlaba esebusweni bomhlaba.+ 18  Futhi imbuyiselo yalo nenkokhelo yokuqashwa kwalo+ kuyoba yinto engcwele kuJehova. Ngeke ibekelelwe, noma iqongelelwe, ngoba inkokhelo yokuqashwa kwalo iyoba ngeyalabo abahlala phambi kukaJehova,+ ukuba badle baneliseke futhi bazembathise ngokuhle.+

Imibhalo yaphansi