Isaya 18:1-7

18  Wo ngezwe lezilokazane ezibhuzayo ezinamaphiko, elisesifundeni semifula yaseTopiya!+  Yilo elithumela izithunywa+ ngolwandle, nangemikhumbi yebungu phezu kobuso bamanzi, lithi: “Hambani, nina zithunywa ezinejubane, niye esizweni eselulekile nesinesikhumba esikhuhlekile, esizweni esesatshwa yonke indawo, isizwe esinamandla amakhulu nesinyathelayo, esilizwe laso likhukhulwe yimifula.”+  Nina nonke enakhileyo ezweni elikhiqizayo+ nani nonke enihlala emhlabeni, niyobona umbono njengalapho kuphakanyiswa isibonakaliso phezu kwezintaba,+ futhi niyozwa umsindo njengalapho kubethwa uphondo.+  Ngoba yilokhu uJehova akushilo kimi: “Ngizohlala ngingaphazamisekile futhi ngibheke indawo yami emisiwe,+ njengokushisa okuxhophayo okuhambisana nokukhanya,+ njengefu lamazolo ekushiseni kwangesikhathi sokuvuna.+  Ngoba ngaphambi kokuvuna, lapho izimbali zifinyelela ekupheleleni nokuqhakazile kuba yigilebhisi elivuthwayo, umuntu futhi uyonquma amahlumela ngesikele sokuthena imithi futhi asuse imiliba, ayinqume.+  Konke kuyoshiyelwa inyoni yasezintabeni edla inyama nesilwane sasemhlabeni.+ Inyoni edla inyama iyochitha ihlobo kukho, ngisho nazo zonke izilwane zasemhlabeni ziyochitha kukho isikhathi sokuvuna.+  “Ngaleso sikhathi kuyolethwa isipho kuJehova wamabutho,+ sivela esizweni eselulekile nesinesikhumba esikhuhlekile,+ yebo esizweni esesabeka yonke indawo, isizwe esinamandla amakhulu nesinyathelayo, esilizwe laso likhukhulwe yimifula, siye endaweni yegama likaJehova wamabutho, iNtaba iZiyoni.”+

Imibhalo yaphansi