Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Isaya 17:1-14

17  Isimemezelo ngokumelene neDamaseku:+ “Bheka! IDamaseku lisusiwe ukuba lingabe lisaba ngumuzi, futhi selibe yinqwaba, incithakalo ebolayo.+  Imizi yase-Aroweri+ eshiyiwe iba yizindawo nje zemihlambi, lapho empeleni ibuthisa khona, kungekho muntu oyenza ithuthumele.+  Umuzi onezivikelo eziqinile uye wenziwa ukuba uphele kwa-Efrayimi,+ nombuso eDamaseku;+ abaseSiriya abaseleyo bayoba njengenkazimulo yabantwana bakwa-Israyeli,” kusho uJehova wamabutho.+  “Ngalolo suku inkazimulo kaJakobe iyothotshiswa,+ ngisho nenyama yakhe ekhulupheleyo iyokwenziwa yonde.+  Kuyothi lapho umvuni ebutha okusanhlamvu okusamile futhi ingalo yakhe ivuna izikhwebu zokusanhlamvu,+ abe njengomuntu okhothoza izikhwebu zokusanhlamvu ethafeni eliphansi lamaRefa.+  Kumelwe kusale kulo umkhothozo njengalapho kubhulwa umnqumo: izithelo ezimbili noma ezintathu zomnqumo ezivuthiwe phezulu egatsheni; ezine noma ezinhlanu emagatsheni awo athelayo,” kusho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.+  Ngalolo suku umuntu wasemhlabeni uyobheka phezulu kuMenzi wakhe, futhi amehlo akhe ayogqolozela oNgcwele ka-Israyeli.+  Ngeke abheke ama-altare,+ umsebenzi wezandla zakhe;+ futhi ngeke agqolozele lokho iminwe yakhe ekwenzile, kungakhathaliseki ukuthi izigxobo ezingcwele noma izinti zezitsha zempepho.+  Ngalolo suku imizi yakhe enezivikelo eziqinile iyoba njengendawo eshiywe ngokuphelele ehlathini, yebo njengegatsha abalishiye ngokuphelele ngenxa yabantwana bakwa-Israyeli; futhi kumelwe ibe yihlane eliyincithakalo.+ 10  Ngoba umkhohliwe+ uNkulunkulu wensindiso yakho;+ neDwala+ lenqaba yakho awulikhumbulanga. Yingakho utshala izitshalo ezimnandi, futhi uzimisa ngehlumela longaziwa. 11  Emini ungase uzibiyele ngobunono izitshalo zakho, ekuseni ungase wenze imbewu yakho ihlume, kodwa ngokuqinisekile isivuno siyobaleka ngosuku lwesifo nobuhlungu obungelapheki.+ 12  Wo ngesiyaluyalu sezizwe eziningi, ezihlokoma njengokungathi ukuhlokoma kwezilwandle! Nangomsindo wamaqembu ezizwe, enza inhlokomo enjengeyomsindo wamanzi anamandla!+ 13  Amaqembu ezizwe+ ayokwenza inhlokomo njengomsindo wamanzi amaningi. Ngokuqinisekile uyowakhuza,+ futhi kumelwe abalekele kude axoshwe njengamakhoba ezintaba phambi komoya nanjengekhakhasi lizululeka phambi kwesivunguvungu.+ 14  Ngesikhathi sakusihlwa, habe, bheka! kukhona ukwesaba okukhulu okungazelelwe. Ngaphambi kokuba kuse—akusekho.+ Lesi yisabelo salabo abasigcugcayo, nenkatho yalabo abasiphangayo.+

Imibhalo yaphansi