Isaya 12:1-6

12  Ngalolo suku+ ngokuqinisekile uyothi: “O Jehova, ngizokubonga ngoba nakuba wangivuthela ngolaka, kancane kancane intukuthelo yakho yabuyela emuva,+ futhi wangiduduza.+  Bheka! UNkulunkulu uyinsindiso yami.+ Ngizokwethemba futhi ngingabi nangebhe;+ ngoba uJah Jehova uyizikhwepha zami+ namandla ami,+ futhi waba yinsindiso yami.”+  Nakanjani niyokha amanzi ngokwethaba eziphethwini zensindiso.+  Ngokuqinisekile ngalolo suku niyothi: “Mbongeni uJehova!+ Bizani igama lakhe.+ Yazisani ngezenzo zakhe+ phakathi kwezizwe. Yishoni ukuthi igama lakhe liphakanyisiwe.+  Hubelani uJehova,+ ngoba uye wenza ngendlela edlulele.+ Lokhu kwaziswa kuwo wonke umhlaba.  “Mpongoloza umemeze ngenjabulo wena wesifazane owakhe eZiyoni, ngoba oNgcwele ka-Israyeli mkhulu phakathi kwakho.”+

Imibhalo yaphansi