Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IsAmbulo 8:1-13

8  Lapho livula+ uphawu lwesikhombisa,+ kwathula kwathi cwaka ezulwini cishe ingxenye yehora.  Ngabona izingelosi eziyisikhombisa+ ezima phambi kukaNkulunkulu, zanikwa amacilongo ayisikhombisa.  Enye ingelosi yafika yema e-altare,+ iphethe isitsha sempepho segolide; yanikwa impepho+ eningi ukuba iyinikele kanye nemithandazo yabo bonke abangcwele e-altare legolide elaliphambi kwesihlalo sobukhosi.  Umusi wempepho wanyuka uphuma esandleni sengelosi kanye nemithandazo+ yabangcwele phambi kukaNkulunkulu.  Kodwa ngaso leso sikhathi ingelosi yathatha isitsha sempepho, yasigcwalisa ngomunye womlilo+ wase-altare yawuphonsa emhlabeni.+ Kwaduma izulu+ kwaba khona amazwi nemibani+ nokuzamazama komhlaba.+  Izingelosi eziyisikhombisa eziphethe amacilongo+ ayisikhombisa+ zalungiselela ukuwashaya.  Eyokuqala yashaya icilongo layo. Kwaba khona isichotho nomlilo,+ kuxubene negazi, kwaphonswa emhlabeni; ingxenye yesithathu yomhlaba yasha,+ nengxenye yesithathu yemithi yasha, nazo zonke izimila eziluhlaza+ zasha.  Ingelosi yesibili yashaya icilongo layo. Okuthile okunjengentaba+ enkulu evutha umlilo kwaphonswa olwandle.+ Ingxenye yesithathu yolwandle yaba yigazi;+  ingxenye yesithathu yezidalwa zasolwandle ezinemiphefumulo yafa,+ nengxenye yesithathu yemikhumbi yaphihlizeka. 10  Ingelosi yesithathu yashaya icilongo layo. Inkanyezi enkulu evutha njengesibani yawa isuka ezulwini,+ yawela engxenyeni yesithathu yemifula nasemithonjeni yamanzi.+ 11  Igama lale nkanyezi kuthiwa uMhlonyane. Ingxenye yesithathu yamanzi yaphenduka umhlonyane, futhi abaningi kubantu bafa ngenxa yala manzi, ngoba ayenziwe ababa.+ 12  Ingelosi yesine yashaya icilongo layo. Ingxenye yesithathu yelanga yashaywa nengxenye yesithathu yenyanga nengxenye yesithathu yezinkanyezi, ukuze ingxenye yesithathu yazo yenziwe ibe mnyama+ futhi ingxenye yesithathu+ yosuku ingakhanyi, nobusuku ngokufanayo. 13  Ngabona, futhi ngezwa ukhozi+ lundiza emkhathini+ luthi ngezwi elikhulu: “Mayé, mayé, mayé+ kulabo abahlala emhlabeni ngenxa yakho konke okunye ukukhala kwamacilongo ezingelosi ezintathu esezizoshaya amacilongo azo!”+

Imibhalo yaphansi