Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IsAmbulo 4:1-11

4  Ngemva kwalezi zinto ngabona, bheka! umnyango ovulekile ezulwini, izwi lokuqala engalizwa lalinjengelecilongo,+ likhuluma nami, lithi: “Khuphukela lapha,+ ngizokubonisa izinto okumelwe zenzeke.”+  Ngemva kwalezi zinto masinyane ngaba semandleni omoya: bheka! isihlalo sobukhosi+ sasisendaweni yaso ezulwini,+ kukhona ohlezi phezu kwalesi sihlalo sobukhosi.+  Lowo owayehlezi, ubonakala,+ njengetshe lejaspi+ netshe eliyigugu elinombala obomvu, futhi isihlalo sobukhosi sizungezwe uthingo+ olubonakala lunjengesimaragidu.+  Kukhona izihlalo zobukhosi ezingamashumi amabili nane zizungeze isihlalo sobukhosi, futhi kulezi zihlalo zobukhosi+ ngabona kuhlezi abadala+ abangamashumi amabili nane+ begqoke izingubo zangaphandle ezimhlophe,+ emakhanda abo kunemiqhele yegolide.+  Esihlalweni sobukhosi kuphuma imibani,+ namazwi, nokuduma kwezulu;+ kukhona izibani+ zomlilo eziyisikhombisa ezivuthayo phambi kwesihlalo sobukhosi, lezi zisho imimoya+ eyisikhombisa kaNkulunkulu.  Phambi kwesihlalo sobukhosi kukhona okunjengokungathi ulwandle lwengilazi+ olunjengekristalu. Kwakunezidalwa ezine eziphilayo+ zigcwele amehlo ngaphambili nangemuva, ziphakathi kwesihlalo sobukhosi futhi zisizungezile.  Isidalwa esiphilayo sokuqala sinjengengonyama,+ isidalwa esiphilayo sesibili sinjengenkunzi,+ isidalwa esiphilayo sesithathu,+ sinobuso obunjengobomuntu, kanti isidalwa esiphilayo sesine+ sinjengokhozi olundizayo.+  Ngokuqondene nalezi zidalwa ezine eziphilayo,+ ngasinye sazo ngokuhluka kwaso sinamaphiko ayisithupha;+ nxazonke nangaphansi egcwele amehlo.+ Aziphumuli imini nobusuku njengoba zithi: “Ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova+ uNkulunkulu, uMninimandla onke,+ owayekhona nokhona+ nozayo.”  Noma nini lapho izidalwa eziphilayo zinikela inkazimulo nodumo nokubonga+ kuLowo ohlezi esihlalweni sobukhosi,+ Lowo ophila kuze kube phakade naphakade,+ 10  abadala+ abangamashumi amabili nane bawa phansi phambi kwaLowo ohlezi esihlalweni sobukhosi bakhulekele+ Lowo ophila kuze kube phakade naphakade, baphonse imiqhele yabo phambi kwesihlalo sobukhosi, bathi: 11  “Uyakufanelekela, Jehova, yebo Nkulunkulu wethu, ukwamukela inkazimulo+ nodumo+ namandla,+ ngoba wadala zonke izinto,+ nangenxa yentando yakho+ zaba khona zadalwa.”+

Imibhalo yaphansi