Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

IsAmbulo 3:1-22

3  “Ingelosi+ yebandla laseSardesi yilobele lokhu: Yilezi izinto azishoyo lowo onemimoya+ kaNkulunkulu eyisikhombisa nezinkanyezi eziyisikhombisa,+ ‘Ngiyazazi izenzo zakho, ukuthi unegama lokuthi uyaphila, kodwa ufile.+  Qapha,+ futhi uqinise+ izinto ezisele ebesezilungele ukufa, ngoba angikutholanga wenzé izenzo zakho ngokugcwele phambi kukaNkulunkulu wami.+  Ngakho-ke, qhubeka ukhumbula ukuthi wamukele kanjani+ nokuthi wezwa kanjani, uqhubeke ukugcina,+ futhi uphenduke.+ Ngokuqinisekile ngaphandle kokuba uvuke,+ ngiyofika njengesela,+ futhi ngeke wazi nhlobo ukuthi iliphi ihora engiyokufikela ngalo.+  “‘Noma kunjalo, unawo amagama ambalwa+ eSardesi angazange angcolise+ izingubo zawo zangaphandle, futhi ayohamba nami ngezimhlophe,+ ngoba ayakufanelekela.+  Kanjalo lowo onqobayo+ uyovunuliswa ngezingubo+ zangaphandle ezimhlophe; angisoze ngalisula igama lakhe encwadini yokuphila,+ kodwa ngiyolivuma igama lakhe phambi kukaBaba+ naphambi kwezingelosi zakhe.+  Onendlebe makezwe lokho umoya+ okushoyo emabandleni.’  “Ingelosi+ yebandla laseFiladelfiya yilobele lokhu: Yilezi izinto azishoyo ongcwele,+ oqinisileyo,+ onesihluthulelo sikaDavide,+ ovula kungavali muntu, futhi avale kungavuli muntu,  ‘Ngiyazazi izenzo zakho+—bheka! ngibeké phambi kwakho umnyango ovulekile,+ okungekho muntu ongawuvala—ukuthi unamandla amancane, kodwa uligcinile izwi lami futhi awuzange uzibonakalise ungathembekile egameni lami.+  Bheka! Ngiyokwenza labo abavela esinagogeni likaSathane abathi bona bangamaJuda,+ kodwa nokho bengewona, beqamba amanga+—bheka! ngiyobenza beze bakhothame+ phambi kwezinyawo zakho, ngibenze bazi ukuthi ngikuthandile. 10  Ngenxa yokuthi uligcinile izwi lokukhuthazela kwami,+ nami ngiyokugcina+ ukuba ungangeni ehoreni lokuvivinywa, eliyofika phezu komhlaba wonke owakhiwe, ukuze kuvivinywe abahlala emhlabeni.+ 11  Ngiyeza masinyane.+ Qhubeka ubambelele ngokuqinile kulokho onakho,+ ukuze kungabikho muntu othatha umqhele wakho.+ 12  “‘Onqobayo—ngiyomenza insika+ ethempelini+ likaNkulunkulu wami,+ akasoze aphinde aphume kulo, futhi ngiyoloba kuye igama likaNkulunkulu wami negama lomuzi kaNkulunkulu wami, iJerusalema elisha+ elehla livela ezulwini kuNkulunkulu wami, naleliya gama lami elisha.+ 13  Onendlebe makezwe lokho umoya+ okushoyo emabandleni.’ 14  “Ingelosi yebandla laseLawodikeya+ yilobele lokhu: Yilezi izinto azishoyo u-Amen,+ ufakazi+ othembekile+ noqinisile,+ isiqalo sendalo kaNkulunkulu,+ 15  ‘Ngiyazazi izenzo zakho, ukuthi awubandi futhi awushisi. Ngifisa sengathi ngabe uyabanda noma uyashisa. 16  Ngakho, ngenxa yokuba usivivi ungashisi+ futhi ungabandi,+ ngizokuhlanza uphume emlonyeni wami. 17  Ngoba uthi: “Ngicebile,+ ngiye ngazuza ingcebo futhi akukho engikudingayo,” kodwa awazi ukuthi ungowosizi, nowokudatshukelwa nokuthi umpofu, uyimpumputhe+ futhi uhamba-ze, 18  ngikweluleka ukuba uthenge kimi igolide+ elicwengisiswe ngomlilo ukuze ucebe, nezingubo zangaphandle ezimhlophe ukuze ugqoke futhi ihlazo lobunqunu bakho lingabonakali,+ nomuthi wamehlo ukuba uwuhlikihle emehlweni akho+ ukuze ubone. 19  “‘Bonke engibathandayo ngiyabasola ngibayale.+ Ngakho-ke shiseka, uphenduke.+ 20  Bheka! Ngimi emnyango+ ngiyangqongqoza. Uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango,+ ngizongena endlini yakhe ngidle naye isidlo sakusihlwa naye adle nami. 21  Onqobayo+ ngiyomnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi,+ njengoba nje nami nganqoba, ngahlala+ noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi.+ 22  Onendlebe makezwe lokho umoya+ okushoyo emabandleni.’”+

Imibhalo yaphansi