Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IsAmbulo 16:1-21

16  Ngezwa izwi elikhulu+ livela endlini engcwele lithi ezingelosini eziyisikhombisa: “Hambani niyothululela izitsha eziyisikhombisa zentukuthelo+ kaNkulunkulu emhlabeni.”  Eyokuqala+ yahamba yathululela isitsha sayo emhlabeni.+ Isilonda esibuhlungu nesibulalayo+ sehlela abantu ababenophawu lwesilo sasendle+ nababekhulekela umfanekiso waso.+  Neyesibili+ yathululela isitsha sayo olwandle.+ Lwaba yigazi+ elinjengelomuntu ofileyo, yonke imiphefumulo ephilayo yafa, yebo, izinto ezisolwandle.+  Neyesithathu+ yathululela isitsha sayo emifuleni+ nasemithonjeni yamanzi. Yaba yigazi.+  Ngezwa ingelosi ephezu kwamanzi ithi: “Wena, okhona nowawukhona,+ othembekileyo,+ ulungile, ngoba ukhiphé lezi zahlulelo,+  ngoba bathulula igazi labangcwele nelabaprofethi,+ futhi ubaniké igazi+ ukuba baliphuze. Kubafanele.”+  Ngezwa i-altare lithi: “Yebo, Jehova Nkulunkulu, Mninimandla onke,+ ziyiqiniso futhi zilungile izahlulelo zakho.”+  Neyesine+ yathululela isitsha sayo elangeni; ilanga lanikwa ukuba lihangule+ abantu ngomlilo.  Abantu bahangulwa ukushisa okukhulu, kodwa bahlambalaza igama+ likaNkulunkulu, onegunya+ phezu kwalezi zinhlupho, futhi abazange baphenduke ukuze bamkhazimulise.+ 10  Neyesihlanu yathululela isitsha sayo esihlalweni sobukhosi sesilo sasendle.+ Umbuso waso waba mnyama,+ baqala ukuziluma ulimi ngenxa yobuhlungu babo, 11  kodwa bahlambalaza+ uNkulunkulu wezulu ngenxa yezinhlungu nangenxa yezilonda zabo, futhi abazange baphenduke emisebenzini yabo. 12  Neyesithupha+ yathululela isitsha sayo emfuleni omkhulu i-Ewufrathe,+ amanzi awo asha,+ ukuze kulungiselelwe indlela yamakhosi+ avela empumalanga 13  Ngabona futhi nezinkulumo+ eziphefumulelwe ezintathu ezingcolile ezazibukeka njengamaxoxo+ ziphuma emlonyeni kadrako+ nasemlonyeni wesilo sasendle+ nasemlonyeni womprofethi wamanga.+ 14  Eqinisweni, ziyizinkulumo eziphefumulelwe+ amademoni futhi zenza izibonakaliso,+ ziphuma ziqonde emakhosini+ omhlaba wonke owakhiwe,+ ukuze ziwabuthele ndawonye empini+ yosuku olukhulu+ lukaNkulunkulu uMninimandla onke.+ 15  “Bheka! Ngiyeza njengesela.+ Uyajabula ohlala ephapheme+ embethe njalo izingubo zakhe zangaphandle, ukuze angahambi nqunu nabantu babone ihlazo lakhe.”+ 16  Zawabuthela ndawonye endaweni ngesiHebheru ebizwa ngokuthi iHar-Magedoni.+ 17  Neyesikhombisa yathululela isitsha sayo emoyeni.+ Khona-ke kwaphuma izwi elikhulu+ endlini engcwele livela esihlalweni sobukhosi, lithi: “Sekwenzekile!” 18  Kwaba nemibani namazwi nokuduma kwezulu, kwaba nokuzamazama komhlaba+ okukhulu okwakungakaze kube khona okunjalo kusukela abantu baba khona emhlabeni,+ ukuzamazama komhlaba+ okuhlanganisa indawo ebanzi kangako nokukhulu kangako. 19  Umuzi omkhulu+ waqhekeka waba izingxenye ezintathu, nemizi yezizwe yawa; neBhabhiloni Elikhulu+ lakhunjulwa emehlweni kaNkulunkulu, ukuba alinike indebe yewayini lentukuthelo yolaka lwakhe.+ 20  Zonke iziqhingi zabaleka, nezintaba azitholakalanga.+ 21  Kwehlela isichotho esikhulu+ phezu kwabantu sivela ezulwini itshe ngalinye linesisindo esicishe sibe ngangethalenta, futhi abantu bahlambalaza+ uNkulunkulu ngenxa yenhlupho yesichotho,+ ngoba inhlupho yaso yayinkulu ngokungajwayelekile.

Imibhalo yaphansi