Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

IsAmbulo 10:1-11

10  Ngabona enye ingelosi enamandla+ yehla ivela ezulwini, ivunule ngefu,+ kunothingo ekhanda layo, ubuso bayo bunjengelanga,+ nezinyawo zayo+ zinjengezinsika zomlilo,  esandleni sayo yayiphethe umqulu omncane uvuliwe. Yabeka unyawo lwayo lwesokunene phezu kolwandle, kodwa olwesobunxele phezu komhlaba,+  yakhamuluka ngezwi elikhulu njengalapho nje ingonyama+ ibhonga. Lapho ikhamuluka, ukuduma kwezulu okuyisikhombisa+ kwakhuluma amazwi ako.  Lapho ukuduma kwezulu okuyisikhombisa kukhuluma, ngase ngilungele ukuloba; kodwa ngezwa izwi livela ezulwini+ lithi: “Zivale ngophawu izinto+ ezikhulunywe ukuduma kwezulu okuyisikhombisa, ungazilobi.”  Ingelosi engayibona imi phezu kolwandle naphezu komhlaba yaphakamisela isandla sayo sokunene ezulwini,+  yafunga Lowo ophila+ kuze kube phakade naphakade,+ owadala izulu nezinto ezikulo nomhlaba+ nezinto ezikuwo nolwandle nezinto ezikulo,+ yathi: “Akusayikuba nakulibala;+  kodwa ngezinsuku zokubetha kwengelosi+ yesikhombisa, lapho isizoshaya icilongo layo,+ imfihlo engcwele+ kaNkulunkulu ngokwezindaba ezinhle azimemezela ezincekwini zakhe abaprofethi+ ngempela iyapheleliswa.”  Izwi+ engalizwa livela ezulwini liyaphinda futhi likhuluma nami lithi: “Hamba, uwuthathe umqulu ovulekile osesandleni sengelosi emi phezu kolwandle naphezu komhlaba.”+  Ngaya engelosini ngayitshela ukuba inginike umqulu omncane. Yathi kimi: “Wuthathe uwudle uwuqede,+ uzokwenza isisu sakho sibabe, kodwa emlonyeni wakho uzoba mnandi njengoju lwezinyosi.” 10  Ngawuthatha umqulu omncane esandleni sengelosi ngawudla ngawuqeda,+ emlonyeni wami wawumnandi njengoju lwezinyosi;+ kodwa lapho sengiwudlile ngawuqeda, isisu sami sababa. 11  Bathi kimi: “Kumelwe uphinde uprofethe ngabantu nezizwe nezilimi namakhosi amaningi.”+

Imibhalo yaphansi