Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Hezekeli 8:1-18

8  Ngonyaka wesithupha, ngenyanga yesithupha, ngosuku lwesihlanu lwenyanga, ngangihlezi endlini yami futhi amadoda amadala akwaJuda ayehlezi phambi kwami,+ lapho isandla seNkosi EnguMbusi uJehova sehlela phezu kwami lapho.+  Ngaqala ukubona, bheka! umfanekiso ofana nokubonakala komlilo;+ kusukela kokwakubonakala kunjengezinkalo zakhe kwehle kwakukhona umlilo,+ kusukela ezinkalweni zakhe kukhuphuke kwakukhona okwakubonakala kunjengokukhanya, njengokubengezela kwengxube yegolide nesiliva.+  Khona-ke welula umfanekiso wesandla+ wangibamba ngezinwele zekhanda lami, umoya+ wangithwala phakathi komhlaba namazulu wangiyisa eJerusalema emibonweni kaNkulunkulu,+ emnyango wesango elingaphakathi+ elibheke ngasenyakatho, lapho kukhona khona indawo yokuhlala yomfanekiso womhawu ovusa umhawu.+  Bheka! inkazimulo kaNkulunkulu ka-Israyeli yayilapho,+ injengokubonakala engangikubone ethafeni elisesigodini.  Wathi kimi: “Ndodana yomuntu, ngicela uphakamisele amehlo akho ngasenyakatho.” Ngakho ngaphakamisela amehlo ami ngasenyakatho, futhi, bheka! enyakatho yesango le-altare kwakukhona lo mfanekiso womhawu+ endleleni engenayo.  Waqhubeka wathi kimi: “Ndodana yomuntu, uyazibona izinto ezinkulu ezinengekayo abazenzayo,+ izinto indlu ka-Israyeli ezenzayo lapha ukuze mina ngibe kude nendlu yami engcwele?+ Nokho usazophinda futhi ubone izinto ezinkulu ezinengekayo.”  Ngakho wangiyisa emnyango wegceke, ngabona, bheka! imbobo ethile odongeni.  Manje wathi kimi: “Ndodana yomuntu, ngicela ulubhoboze udonga.”+ Kancane kancane ngalubhoboza udonga, futhi, bheka! kwakukhona indawo yokungena.  Wabuye wathi kimi: “Ngena ubone izinto ezimbi ezinengekayo abazenzayo lapha.”+ 10  Ngakho ngangena ngaqala ukubona, bheka! kwakukhona imifanekiso+ yazo zonke izinto ezinwabuzelayo nezilwane ezinyanyekayo,+ nazo zonke izithombe ezinjengendle zendlu ka-Israyeli,+ le mifanekiso eqoshiwe isodongeni nxazonke. 11  Kwakumi phambi kwayo amadoda angamashumi ayisikhombisa+ kwabadala bendlu ka-Israyeli, kanye noJahazaniya indodana kaShafani+ emi phakathi kwawo, yileyo naleyo iphethe umcengezi wempepho ngesandla, futhi kwakwenyuka amakha efu lempepho.+ 12  Wathi kimi: “Ukubonile yini, ndodana yomuntu, lokho abakwenzayo abadala bendlu ka-Israyeli ebumnyameni,+ ngamunye emakamelweni akhe angaphakathi ombukiso? Ngoba bathi, ‘UJehova akasiboni.+ UJehova ulishiyile izwe.’” 13  Waqhubeka wathi kimi: “Usazophinda futhi ubone izinto ezinkulu ezinengekayo abazenzayo.”+ 14  Ngakho wangiyisa emnyango wesango lendlu kaJehova, elingasenyakatho, futhi, bheka! kwakukhona abesifazane behlezi, bekhalela unkulunkulu uTamuzi. 15  Wabuye wathi kimi: “Ingabe ukubonile lokhu, ndodana yomuntu? Usazophinda futhi ubone izinto ezinkulu ezinengekayo+ ezimbi kakhulu kunalezi.” 16  Ngakho wangiyisa egcekeni elingaphakathi lendlu kaJehova,+ futhi, bheka! emnyango wethempeli likaJehova, phakathi kompheme ne-altare,+ kwakukhona amadoda angaba amashumi amabili nanhlanu+ efulathele ithempeli likaJehova+ ubuso bawo bubheke empumalanga, futhi ayekhothamele ilanga, ebheke empumalanga.+ 17  Waqhubeka wathi kimi: “Ingabe ukubonile lokhu, ndodana yomuntu? Ingabe kuyinto ewubala kangako endlini kaJuda ukwenza izinto ezinengekayo ezenze lapha, ukuba igcwalise izwe ngobudlova+ nokuba iphinde futhi ingicasule, futhi manje yelulela ihlumela ekhaleni lami? 18  Nami ngizokwenza ngokufutheka.+ Iso lami ngeke lihawukele, futhi ngeke ngibe nabubele.+ Iyomemeza ezindlebeni zami ngezwi elikhulu, kodwa ngeke ngiyizwe.”+

Imibhalo yaphansi