Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hezekeli 45:1-25

45  “‘Lapho naba izwe njengefa,+ kufanele ninikele umnikelo kuJehova,+ isabelo esingcwele esivela ezweni;+ ngokuqondene nobude baso, kube yizingalo eziyizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ubude, ububanzi bube izinkulungwane eziyishumi.+ Kuyoba isabelo esingcwele kuyo yonke imingcele yalo nxazonke.  Kulokhu kuyoba khona amakhulu amahlanu ngamakhulu amahlanu endawo engcwele, yenziwe ibe yisikwele nxazonke;+ futhi iyoba namadlelo ayizingalo ezingamashumi amahlanu ohlangothini ngalunye.+  Kulesi silinganiso kufanele ulinganise ubude obuyizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu nobubanzi obuyizinkulungwane eziyishumi, kuso kube khona indlu engcwele, into engcwelengcwele.+  Iyoba ngeyabapristi njengesabelo esingcwele esivela ezweni,+ izikhonzi zasendlini engcwele, labo abasondela ukuzokhonza uJehova.+ Kufanele ibe yindawo yabo yokwakha izindlu, futhi ibe yindawo engcwele yendlu engcwele.  “‘Kuyoba khona izinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ubude nezinkulungwane eziyishumi ububanzi.+ Iyoba ngeyamaLevi, izikhonzi zeNdlu. Ayoba namakamelo okudlela angamashumi amabili.+  “‘Niyokhipha izinkulungwane ezinhlanu ububanzi nobude obuyizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu kube ngokomuzi, kulingane ncamashi nomnikelo ongcwele.+ Kuyoba okwayo yonke indlu ka-Israyeli.  “‘Kuyoba khona okuthile ohlangothini olusentshonalanga ukuya ngasentshonalanga nokuthile ohlangothini olusempumalanga ukuya ngasempumalanga okuyoba ngokwesikhulu kulolu hlangothi nakuloluya hlangothi lomnikelo ongcwele+ nempahla yomuzi, eceleni komnikelo ongcwele naseceleni kokungokomuzi. Ubude buyolingana ncamashí nesinye sezabelo, kusukela emngceleni osentshonalanga kuya emngceleni osempumalanga.+  Ngokuqondene nezwe, liyoba ngelaso njengefa kwa-Israyeli. Izikhulu zami ngeke ziphinde zibahlukumeze abantu bami,+ futhi ziyonika indlu ka-Israyeli izwe ngokwezizwe zayo.’+  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Kwanele ngani zikhulu zakwa-Israyeli!’+ “‘Susani ubudlova nokuphanga,+ nenze ubulungisa nokulunga.+ Susani ukuqhwaga kwenu kubantu bami,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 10  ‘Kufanele nibe nesikali esinembile ne-efa elinembile nebhathi elinembile.+ 11  Ngokuqondene ne-efa nebhathi, kufanele kube nenani elilodwa elimisiwe, ibhathi lithwale okweshumi kwehomere ne-efa+ lithwale okweshumi kwehomere; ngokuqondene nehomere, kufanele libe yinani lalo elifunekayo. 12  Ishekeli+ lingamagera angamashumi amabili.+ Imane lenu kufanele libe amashekeli angamashumi amabili, amashekeli angamashumi amabili nanhlanu, amashekeli ayishumi nanhlanu.’ 13  “‘Yilo umnikelo okufanele niwunikele, ingxenye yesithupha ye-efa ehomereni likakolweni, ingxenye yesithupha ye-efa ehomereni lebhali; 14  futhi ngokuqondene nesabelo samafutha, kukhona ibhathi lamafutha. Ibhathi lingokweshumi kwekhora. Amabhathi ayishumi ayihomere; ngoba amabhathi ayishumi ayihomere. 15  Nemvu eyodwa emhlambini wezimvu, kwezingamakhulu amabili emfuyweni ka-Israyeli,+ yomnikelo wokusanhlamvu+ neyomnikelo wokushiswa+ ophelele neyemihlatshelo yenhlanganyelo,+ ukuze benzelwe isihlawulelo,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 16  “‘Bonke abantu bezwe bayowukhipha lo mnikelo+ wesikhulu kwa-Israyeli.+ 17  Iyoba phezu kwesikhulu+ iminikelo yokushiswa+ ephelele nomnikelo wokusanhlamvu+ nomnikelo wokuphuzwayo+ ngemikhosi+ nangokwethwasa kwenyanga+ nangamasabatha,+ ngazo zonke izinkathi zemikhosi zendlu ka-Israyeli.+ Yiso esiyolungiselela umnikelo wesono nomnikelo wokusanhlamvu nomnikelo wokushiswa ophelele nemihlatshelo yenhlanganyelo, ukuze senzele indlu ka-Israyeli isihlawulelo.’ 18  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Ngenyanga yokuqala, ngosuku lokuqala lwenyanga, kufanele uthathe inkunzi ephilile, ithole leduna lomhlambi wezinkomo,+ uhlanze indlu engcwele esonweni.+ 19  Umpristi kumelwe athathe elinye igazi lomnikelo wesono alibhece phezu kwensika yomnyango+ weNdlu nasemachosheni amane onqenqema oluzungezile lwe-altare+ naphezu kwensika yomnyango wesango legceke elingaphakathi. 20  Yileyo ndlela ozokwenza ngayo ngosuku lwesikhombisa enyangeni wenzele noma yimuphi umuntu owenza iphutha+ nanoma yimuphi ongenalwazi; nina kumelwe nenzele iNdlu isihlawulelo.+ 21  “‘Ngenyanga yokuqala, ngosuku lweshumi nane lwenyanga, kufanele kube yiphasika kini.+ Kufanele kudliwe amaqebelengwane angenamvubelo kube ngumkhosi izinsuku eziyisikhombisa.+ 22  Futhi ngalolo suku, isikhulu kumelwe silungiselele inkunzi njengomnikelo wesono, ngenxa yaso ngokwaso nangenxa yabo bonke abantu bezwe.+ 23  Ngalezo zinsuku eziyisikhombisa zomkhosi+ kufanele silungiselele izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa, eziphilile, njengomnikelo wokushiswa ophelele oya kuJehova, nsuku zonke ngalezo zinsuku eziyisikhombisa,+ silungiselele nempongo ibe ngumnikelo wesono nsuku zonke.+ 24  Kumelwe silungiselele i-efa ngenkunzi ne-efa ngenqama kube ngumnikelo wokusanhlamvu, futhi, ngokuphathelene namafutha, ihini e-efeni.+ 25  “‘Ngenyanga yesikhombisa, ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga, phakathi nomkhosi,+ kufanele silungiselele okufanayo nalokhu izinsuku eziyisikhombisa,+ okufanayo nomnikelo wesono, nomnikelo wokushiswa ophelele, nomnikelo wokusanhlamvu namafutha.’”

Imibhalo yaphansi