Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Hezekeli 4:1-17

4  “Wena, ndodana yomuntu, zithathele isitini, usibeke phambi kwakho uqophe kuso umuzi, yebo iJerusalema.+  Uwuvimbezele+ uwakhele udonga lokuvimbezela+ futhi uwakhele igoqo lokuvimbezela+ umise izikaniso ngokumelene nawo ubeke izinqama zokubhodloza nxazonke zawo.+  Kepha wena, zithathele isigazingo, usibeke njengodonga lwensimbi phakathi kwakho nomuzi, umise ubuso bakho bumelane nawo, futhi kumelwe uvinjezelwe, uwuvimbezele. Kuyisibonakaliso endlini ka-Israyeli.+  “Wena, lala ngohlangothi lwesobunxele, ubeke isiphambeko sendlu ka-Israyeli phezu kwalo.+ Uzothwala isiphambeko sayo izinsuku oyobe ulele ngalo.  Mina ngizokunika iminyaka yesiphambeko+ sayo ibe yisibalo sezinsuku ezingamakhulu amathathu namashumi ayisishiyagalolunye,+ uthwale isiphambeko sendlu ka-Israyeli.  Kumelwe uziqede. “Kumelwe ulale ngohlangothi lwakho lwesokunene okwesibili, futhi kumelwe uthwale isiphambeko sendlu kaJuda izinsuku ezingamashumi amane.+ Usuku lumelele unyaka, usuku lumelele unyaka, yiko engikunike kona.+  Uzomisa ubuso bakho bubheke ukuvinjezelwa kweJerusalema,+ ingalo yakho yembuliwe, futhi kumelwe uprofethe ngokumelene nalo.  “Futhi, bheka! ngizokubopha ngezintambo+ ukuze ungaphenduki ukusuka kolunye uhlangothi kuya kolunye, kuze kube yilapho usuziqedile izinsuku zokulivimbezela kwakho.  “Kepha wena, thatha ukolweni+ nebhali nobhontshisi+ nodali+ nonyaluthi nesipelite,+ ukufake esitsheni esisodwa uzenzele isinkwa ngakho, uzosidla izinsuku ozolala ngazo ngohlangothi; izinsuku ezingamakhulu amathathu namashumi ayisishiyagalolunye.+ 10  Futhi ukudla ozokudla kuzoba ngesilinganiso—amashekeli angamashumi amabili ngosuku.+ Uzolokhu ukudla. 11  “Amanzi uzowaphuza ngesilinganiso kuphela, ingxenye yesithupha yehini. Uzolokhu uwaphuza. 12  “Uzosidla njengeqebelengwane eliyindilinga lebhali;+ futhi sona, uzosibhaka ngendle+ yabantu phambi kwamehlo abo.” 13  UJehova wabuye wathi: “Abantwana bakwa-Israyeli bayosidla kanje isinkwa sabo singcolile+ phakathi kwezizwe engiyobahlakazela kuzo.”+ 14  Ngathi: “Maye, Nkosi EnguMbusi Jehova! Bheka! Umphefumulo wami awungcolile;+ kusukela ebusheni bami+ angizange ngiyidle ingcuba noma isilwane esidwenguliwe, kuze kube manje, nasemlonyeni wami akuzange kungene inyama engcolile.”+ 15  Ngakho wathi kimi: “Bheka, ngikuniké amalongwe ezinkomo esikhundleni sendle yabantu, kumelwe wenze isinkwa sakho phezu kwawo.” 16  Futhi waqhubeka wathi kimi: “Ndodana yomuntu, bheka ngiphula izinduku okulengiswa kuzo izinkwa ezimise okwesongo,+ eJerusalema, futhi kuyodingeka badle isinkwa ngesilinganiso nangexhala,+ amanzi bawaphuze ngesilinganiso nangokwesaba okukhulu,+ 17  ngenhloso yokuba bantule isinkwa namanzi futhi babukane bemangele futhi babole baphele esiphambekweni sabo.+

Imibhalo yaphansi