Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Hezekeli 35:1-15

35  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, misa ubuso+ bakho bumelane nesifunda sezintaba saseSeyiri+ uprofethe ngokumelene naso.+  Uthi kuso, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Bheka ngimelene nawe sifunda sezintaba saseSeyiri,+ ngizokwelulela isandla sami kuwe+ ngikwenze ihlane eliyincithakalo, yebo incithakalo.+  Imizi yakho ngizoyimisa njengendawo ebhuqiwe, wena uzoba yihlane eliyincithakalo nje;+ wazi ukuthi nginguJehova,+  ngenxa yokuthi waba nobutha+ obumi njalo njalo futhi wawulokhu unikela abantwana bakwa-Israyeli emandleni enkemba,+ ngesikhathi senhlekelele yabo,+ nangesikhathi sesiphambeko sabo sokugcina.”’+  “‘Ngakho-ke kuphila kwami,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘ngoba ngangikulungiselela igazi, uzolandelwa yigazi.+ Ngokuqinisekile yigazi owawulizonda, ngakho yigazi elizokulandela.+  Ngokuqinisekile ngizokwenza isifunda sezintaba saseSeyiri sibe ugwadule oluyincithakalo, yebo incithakalo,+ futhi ngizoqeda kuso odabulayo nobuyayo.+  Ngizogcwalisa izintaba zaso ngababuleweyo baso; amagquma akho nezigodi zakho nazo zonke iziqu zemifudlana yakho, ababulewe ngenkemba bayowela kukho.+  Ngizokwenza ube yihlane eliyincithakalo elimi kuze kube nini nanini, imizi yakho ngeke ihlalwe;+ niyokwazi ukuthi nginguJehova.’+ 10  “Ngenxa yokusho kwakho ukuthi, ‘Lezi zizwe ezimbili nala mazwe amabili—azoba ngawami, ngokuqinisekile sizothatha izwe ngalinye,’+ ebe elapho uJehova,+ 11  ‘ngakho-ke kuphila kwami,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘ngizokwenza ngokwentukuthelo yakho nangokomhawu wakho owubonisile ngenxa yemizwa yakho yenzondo ngabo;+ ngizozenza ngaziwe phakathi kwabo lapho ngikwahlulela.+ 12  Uzokwazi ukuthi mina, Jehova, ngizizwile zonke izinto zendelelo ozishilo ngokuphathelene nezintaba zakwa-Israyeli,+ uthi: “Zenziwé incithakalo. Zinikwe thina ukuba zibe ukudla.”+ 13  Nanilokhu nizigqaja ngokuzigqaja okukhulu ngokumelene nami ngemilomo yenu,+ futhi niwandisile amazwi enu ngokumelene nami.+ Ngiwazwile.’+ 14  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Lapho umhlaba wonke ujabula, wena ngiyokwenza ihlane eliyincithakalo. 15  Njengoba nje kwakukhona ukujabula kuwe ngenxa yefa lendlu ka-Israyeli ngoba lenziwe incithakalo, nawe ngizokwenza into efanayo.+ Uzoba yihlane eliyincithakalo sifunda sezintaba saseSeyiri, yebo lonke elakwa-Edomi, lonke;+ bayokwazi ukuthi nginguJehova.’”+

Imibhalo yaphansi