Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Hezekeli 25:1-17

25  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lathi:  “Ndodana yomuntu, misa ubuso bakho bubheke ngasemadodaneni ka-Amoni uprofethe ngokumelene nawo.+  Uthi ngokuqondene namadodana ka-Amoni, ‘Yizwani izwi leNkosi EnguMbusi uJehova. Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Ngenxa yokuthi nithé, Ashila! ngendlu yami engcwele, ngoba ingcolisiwe, nangezwe lakwa-Israyeli, ngoba lenziwe incithakalo, nangendlu kaJuda, ngoba iye ekudingisweni,+  ngakho-ke bhekani ngininikela kwabaseMpumalanga njengento okumelwe ibe ngeyabo,+ futhi bayomisa kini amakamu abo abiyelwe ngezindonga babeke kini amatabernakele abo. Bayodla izithelo zenu, baphuze ubisi lwenu.+  Ngiyokwenza iRaba+ libe yidlelo lamakamela namadodana ka-Amoni abe yindawo yokuphumula umhlambi;+ niyokwazi ukuthi nginguJehova.”’”+  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Ngenxa yokuthi ushaye izandla+ washaya phansi ngezinyawo waqhubeka ujabula ngakho konke ukukloloda emphefumulweni wakho ngokumelene nezwe lakwa-Israyeli,+  ngakho-ke nangu mina; ngelulelé isandla sami kuwe,+ ngizokunikela ezizweni ube yinto yokuphangwa; ngizokunquma ezizweni ngikubhubhise emazweni.+ Ngizokubhuqa,+ futhi uzokwazi ukuthi nginguJehova.’  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Ngenxa yokuthi uMowabi+ neSeyiri+ bathé: “Bheka! Indlu kaJuda iyefana nazo zonke ezinye izizwe,”+  ngakho-ke bheka ngivula umthambeka wakwaMowabi emizini, emizini yakhe emngceleni wakhe, umhlobiso wezwe, iBheti-jeshimoti,+ iBhali-mehoni,+ kuze kufike eKiriyatayimi,+ 10  ngiwuvulela abaseMpumalanga,+ kanye namadodana ka-Amoni;+ ngizowenza ube yinto yokuthathwa, ukuze ungakhunjulwa,+ okungukuthi, amadodana ka-Amoni, phakathi kwezizwe. 11  KwaMowabi ngizokwenza izenzo zokwahlulela;+ bazokwazi ukuthi nginguJehova.’+ 12  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ngenxa yokuthi u-Edomi uthathe isinyathelo ngokuphindisela endlini kaJuda futhi uye waqhubeka enza ububi ngezinga elikhulu futhi eziphindiselela kuyo,+ 13  ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Nami futhi ngizokwelulela isandla sami kwelakwa-Edomi+ nginqume khona umuntu nesilwane esifuywayo,+ futhi ngizolenza indawo ebhuqiwe kusukela eThemani,+ kuze kufike eDedani.+ Bazokuwa ngenkemba. 14  ‘Ngizokwehlisela impindiselo yami ku-Edomi ngesandla sabantu bami u-Israyeli;+ bazokwenza ku-Edomi ngokuvumelana nentukuthelo yami nangokuvumelana nokufutheka kwami; bazokwazi ukuthi impindiselo yami iyini,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”’ 15  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Ngenxa yokuthi amaFilisti aphindisele+ futhi ayelokhu eziphindiselela ngempindiselo enokukloloda emphefumulweni, ukuze abangele incithakalo,+ ngobutha obumi kuze kube nini nanini,+ 16  ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Bheka ngelulela isandla sami kumaFilisti,+ futhi ngizowanquma amaKhereti+ ngilubhubhise lonke ugu lolwandle olusele.+ 17  Ngizokwenza kubo izenzo ezinkulu zempindiselo, ngokusola okunokufutheka;+ bazokwazi ukuthi nginguJehova lapho ngehlisela impindiselo yami kubo.”’”+

Imibhalo yaphansi