Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hebheru 9:1-28

9  Khona-ke, isivumelwano sangaphambili, sona, sasinezimiso zenkonzo engcwele+ nendawo yaso engcwele yasemhlabeni.+  Ngoba kwakhiwa igumbi+ lokuqala letende okwakukhona kulo uthi lwesibani+ netafula+ nombukiso wezinkwa;+ futhi libizwa ngokuthi “iNdawo Engcwele.”+  Kodwa ngemva kwesihenqo+ sesibili kwakukhona igumbi letende elibizwa ngokuthi “iNgcwelengcwele.”+  Leli lalinomcengezi wempepho wegolide+ nomphongolo wesivumelwano+ onanyekwe ngegolide nxazonke,+ okwakukhona kuwo imbiza yegolide eyayinemana+ kanye nenduku ka-Aroni eyaba nemiqumbe+ kanye nezibhebhe+ zesivumelwano;  kodwa ngenhla ngaphezu kwawo kwakukhona amakherubi akhazimulayo+ asibekele isembozo esiyisihlawulelo.+ Kodwa manje akusona isikhathi sokukhuluma ngokuningiliziwe ngokuphathelene nalezi zinto.  Ngemva kokuba lezi zinto sezakhiwe ngale ndlela, abapristi bangena egumbini+ lokuqala letende ngazo zonke izikhathi ukuze benze izinkonzo ezingcwele;+  kodwa egumbini lesibili umpristi ophakeme yedwa, ungena kanye ngonyaka,+ hhayi ngaphandle kwegazi,+ alinikela ngenxa yakhe+ nangenxa yezono zabantu zokungazi.+  Kanjalo umoya ongcwele ukwenza kukhanye ukuthi indlela+ engena endaweni engcwele yayingakabonakaliswa ngesikhathi itende lokuqala limile.+  Leli tende liwumfanekiso+ wesikhathi esimisiwe esesikhona manje,+ futhi ngokuvumelana nalo kunikelwa kokubili izipho nemihlatshelo.+ Nokho, lokhu akukwazi ukwenza umuntu owenza inkonzo engcwele aphelele+ ngokuqondene nonembeza wakhe,+ 10  kodwa kuphathelene kuphela nokudla+ neziphuzo+ nobhapathizo oluhlukahlukene.+ Kwakuyizimfuneko ezingokomthetho eziphathelene nenyama+ futhi zabekwa kwaze kwaba isikhathi esimisiwe sokuqondisa izinto.+ 11  Nokho, lapho uKristu efika njengompristi ophakeme+ wezinto ezinhle esezenzekile, edabula etendeni elikhulu neliphelele ngokwengeziwe elingenziwanga ngezandla, okuwukuthi, elingelona elale ndalo,+ 12  akangenanga negazi+ lezimbuzi nelamathole eduna, cha, kodwa wangena endaweni engcwele negazi lakhe,+ kwaba kanye kuphela futhi wasitholela ukukhululwa okuphakade.+ 13  Ngoba uma igazi lezimbuzi+ nelezinkunzi+ nomlotha+ wesithole ofafazwa kulabo abangcolisiwe+ kungcwelisa kube ukuhlanzeka kwenyama,+ 14  igazi+ likaKristu, owathi ngomoya waphakade wazinikela+ engenasici kuNkulunkulu, liyobahlanza+ kakhulu kangakanani onembeza bethu emisebenzini efile+ ukuze sinikele inkonzo engcwele+ kuNkulunkulu ophilayo? 15  Kungakho-ke engumlamuleli+ wesivumelwano esisha, ukuze kuthi, ngenxa yokuthi eye wafa ukuze ngesihlengo+ bakhululwe eziphambekweni ngaphansi kwesivumelwano sangaphambili,+ labo ababiziwe bamukele isithembiso sefa eliphakade.+ 16  Ngoba lapho kukhona khona isivumelwano,+ kudingeka afe umenzi wesivumelwano ongumuntu. 17  Ngoba isivumelwano sisebenza ngokufa kwezisulu, njengoba singasebenzi nganoma isiphi isikhathi lapho umenzi wesivumelwano ongumuntu esaphila. 18  Ngenxa yalokho, nesivumelwano sangaphambili+ asimiswanga ngaphandle kwegazi.+ 19  Ngoba lapho uMose eseyishilo yonke imiyalo ngokuvumelana noMthetho kubo bonke abantu,+ wathatha igazi lamathole eduna nelezimbuzi kanye namanzi noboya obubomvu nehisopi+ wafafaza incwadi ngokwayo nabantu bonke, 20  wathi: “Leli yigazi lesivumelwano uNkulunkulu asibeke njengomyalo phezu kwenu.”+ 21  Futhi wafafaza itende+ nazo zonke izitsha zenkonzo yomphakathi ngokufanayo ngegazi.+ 22  Yebo, cishe izinto zonke zihlanzwa ngegazi+ ngokoMthetho, futhi ngaphandle kokuba kuthululwe igazi+ akukho ukuthethelelwa okuba khona.+ 23  Ngakho-ke kwakudingekile ukuba imifuziselo+ yezinto ezisezulwini ihlanzwe ngalezi zindlela,+ kodwa izinto zasezulwini zona zihlanzwe ngemihlatshelo engcono kunemihlatshelo enjalo. 24  Ngoba uKristu akangenanga endaweni engcwele eyenziwe ngezandla,+ engumfanekiso wokungokoqobo,+ kodwa wangena ezulwini ngokwalo,+ manje ukuba abonakale phambi kukaNkulunkulu ngenxa yethu.+ 25  Futhi kungekhona ukuba azinikele kaningi, njengoba empeleni umpristi ophakeme engena endaweni engcwele+ unyaka nonyaka+ negazi okungelona elakhe siqu. 26  Ukube kwakungenjalo, kwakuyomelwe ahlupheke kaningi kusukela ekusungulweni+ kwezwe. Kodwa manje uzibonakalisé+ kwaba kanye+ kuphela esiphelweni sezimiso zezinto+ ukuze asuse isono ngomhlatshelo wakhe.+ 27  Futhi njengoba kugcinelwe abantu+ ukuba bafe kanye kube kuphela, kodwa ngemva kwalokhu kube ukwahlulelwa,+ 28  kanjalo noKristu wanikelwa kanye+ kwaba kuphela ukuze athwale izono zabaningi;+ futhi lapho ebonakala+ okwesibili+ kuyobe kungaphandle kwesono+ futhi kube kulabo abamfuna ngobuqotho ukuze basindiswe.+

Imibhalo yaphansi