Hebheru 5:1-14

5  Ngoba yilowo nalowo mpristi ophakeme othathwa kubantu umiswa ngenxa yabantu phezu kwezinto eziphathelene noNkulunkulu,+ ukuze anikele izipho nemihlatshelo ngenxa yezono.+  Uyakwazi ukusebenzelana ngokulinganisela nabangenalwazi nabaphambukayo njengoba naye ehaqwe ubuthakathaka bakhe siqu,+  futhi ngenxa yalobo buthakathaka ubophekile ukuba enze iminikelo ngenxa yezono zakhe njengoba nje enza nangenxa yezesizwe.+  Futhi, umuntu uthatha lolu dumo, kungengokuzithandela kwakhe,+ kodwa kuphela lapho ebizwa uNkulunkulu,+ njengoba nje no-Aroni+ abizwa.  Kanjalo noKristu akazikhazimulisanga yena+ ngokuba umpristi ophakeme,+ kodwa wakhazinyuliswa+ nguye owakhuluma ebhekisele kuye ethi: “Wena uyindodana yami; mina, namuhla, mina ngikuzele.”+  Njengoba nje esho futhi kwenye indawo: “Wena ungumpristi kuze kube phakade ngokwendlela kaMelkhizedeki.”+  Ezinsukwini zenyama yakhe [uKristu] wenza ukunxusa nezicelo+ kuLowo owayekwazi ukumsindisa ekufeni, ngokukhala okukhulu+ nangezinyembezi, futhi wazwiwa ngomusa ngenxa yokwesaba kwakhe kokuhlonipha uNkulunkulu.+  Nakuba ayeyiNdodana, wafunda ukulalela ezintweni ahlupheka ngazo;+  futhi ngemva kokuba enziwe waphelela+ waba isisusa sensindiso yaphakade+ kubo bonke abamlalelayo,+ 10  ngoba ubizwe uNkulunkulu ngokuqondile ngokuthi ungumpristi ophakeme ngokwendlela kaMelkhizedeki.+ 11  Sinokuningi kokukusho ngaye futhi okunzima ukuba kuchazwe, njengoba seniye naba buthuntu ekuzweni.+ 12  Ngoba, impela, nakuba bekufanele ngabe ningabafundisi+ ngenxa yesikhathi, nisadinga futhi ukuba othile anifundise kusukela ekuqaleni izinto zokucathula+ zamazwi angcwele kaNkulunkulu;+ futhi senibe njengabadinga ubisi, hhayi ukudla okuqinile.+ 13  Ngoba wonke umuntu ophuza ubisi akajwayelene nezwi lokulunga, ngoba uyingane.+ 14  Kodwa ukudla okuqinile kungokwabantu abavuthiwe, labo okuthe ngokusebenzisa amandla abo okuqonda+ bawenza aqeqeshelwa ukuhlukanisa kokubili okulungile nokungalungile.+

Imibhalo yaphansi