Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hebheru 10:1-39

10  Ngoba, njengoba uMthetho unesithunzi+ sezinto ezinhle ezizayo, kodwa kungezona lezo zinto uqobo, abantu ngemihlatshelo efanayo abayinikela njalo unyaka nonyaka abasoze babenza baphelele+ labo abasondelayo.  Ukube bekungenjalo, imihlatshelo yayingeke yini iyeke ukunikelwa, ngoba labo abanikela inkonzo engcwele abahlanzwé kanye kwaba kuphela babengeke besaba nomuzwa wezono?+  Ngokuphambene nalokho, le mihlatshelo ikhumbuza ngezono unyaka nonyaka,+  ngoba akunakwenzeka ukuba igazi lezinkomo nelezimbuzi lisuse izono.+  Ngakho lapho efika ezweni uthi: “‘Awuzange uwufune umhlatshelo nomnikelo,+ kodwa ungilungiselele umzimba.+  Awuzange uyamukele iminikelo yokushiswa ephelele nomnikelo wesono.’+  Khona-ke ngathi, ‘Bheka! Ngizile (kulotshiwe ngami emqulwini wencwadi)+ ukuba ngenze intando yakho, Nkulunkulu.’”+  Ngemva kokuthi kuqala: “Awuzange uyifune futhi awuzange uyamukele imihlatshelo neminikelo kanye neminikelo yokushiswa ephelele nomnikelo wesono”+—imihlatshelo enikelwa ngokoMthetho+  eqinisweni ube esethi: “Bheka! Ngizile ukuba ngenze intando yakho.”+ Uqeda okokuqala ukuze amise okwesibili.+ 10  ‘Ngale ntando’+ eshiwo singcwelisiwe+ ngomnikelo+ womzimba kaJesu Kristu kube kanye+ kuphela. 11  Futhi, umpristi uma endaweni yakhe+ usuku nosuku+ ukuze enze inkonzo yomphakathi futhi anikele imihlatshelo efanayo kaningi, njengoba yona ingakwazi nanini ukususa izono ngokuphelele.+ 12  Kodwa lo muntu wanikela umhlatshelo owodwa wezono ngokungapheli+ futhi wahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu,+ 13  kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke ulindele ukuba izitha zakhe zize zibekwe njengesenabelo sezinyawo zakhe.+ 14  Ngoba ngumnikelo owodwa womhlatshelo+ aye wenza ngawo labo abangcweliswayo baphelela+ ngokungapheli. 15  Ngaphezu kwalokho, umoya ongcwele+ nawo uyafakaza kithi, ngoba ngemva kokuba uthé: 16  “‘Yilesi isivumelwano engiyosenza nabo ngemva kwalezo zinsuku,’ kusho uJehova. ‘Ngiyofaka imithetho yami ezinhliziyweni zabo, ngiyilobe nasezingqondweni zabo,’”+ 17  kamuva uthi: “Futhi angisayikuphinde ngizikhumbule izono zabo nezenzo zabo zokweqa umthetho.”+ 18  Manje lapho kukhona khona ukuthethelelwa+ kwazo, awusekho umnikelo wesono.+ 19  Ngakho-ke, bazalwane, njengoba sinesibindi ngokuqondene nendlela engena+ endaweni engcwele+ ngegazi likaJesu, 20  asivulela yona njengendlela entsha nephilayo edabula isihenqo,+ okuwukuthi, inyama yakhe,+ 21  futhi njengoba sinompristi omkhulu phezu kwendlu kaNkulunkulu,+ 22  masisondele ngezinhliziyo eziqotho ngesiqinisekiso esigcwele sokholo, izinhliziyo zethu zifafaziwe kunembeza omubi+ nemizimba yethu igeziwe ngamanzi ahlanzekile.+ 23  Masikubambe ngokuqinile ukulivuma kwasobala ithemba lethu+ ngaphandle kokuntengantenga,+ ngoba uthembekile+ lowo owathembisa. 24  Futhi masicabangelane ukuze sivuselelane+ uthando nemisebenzi emihle,+ 25  singakuyeki ukuhlangana kwethu ndawonye,+ njengoba kungumkhuba wabanye, kodwa sikhuthazane,+ futhi ikakhulu njengoba nibona usuku lusondela.+ 26  Ngoba uma senza isono ngamabomu+ ngemva kokuba sesamukele ulwazi olunembile lweqiniso,+ awusekho umhlatshelo wesono osele,+ 27  kodwa kukhona ukulindelwa okuthile kwesahlulelo okwesabisayo+ futhi kukhona isikhwele esinjengomlilo esizodla labo abaphikisayo.+ 28  Noma ubani oye wangawunaka umthetho kaMose ufa ngaphandle kwesihawu, ngobufakazi bababili noma abathathu.+ 29  Nicabanga ukuthi uyobalwa njengofanelwe isijeziso+ esinzima kakhulu kangakanani umuntu onyathele+ iNdodana kaNkulunkulu futhi walibheka njengento evamile igazi+ lesivumelwano angcweliswa ngalo, nothukuthelise umoya+ womusa ongafanelwe ngokwedelela?  30  Ngoba siyamazi lowo owathi: “Impindiselo ingeyami; ngizobuyisela mina”;+ wathi futhi: “UJehova uyokwahlulela abantu bakhe.”+ 31  Kuyinto esabekayo ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo.+ 32  Nokho, qhubekani nikhumbula izinsuku zangaphambili okwathi ngazo, ngemva kokuba senikhanyiselwe,+ nakhuthazelela umncintiswano omkhulu ngaphansi kwezinhlupheko,+ 33  ngezinye izikhathi lapho nenekwa obala njengasenkundleni yemidlalo+ kokubili esihlambeni nasezinsizini, futhi ngezinye izikhathi niba abahlanganyeli nalabo ababehlangabezana nokunjalo.+ 34  Ngoba nabonisa uzwela kulabo abasetilongweni futhi nakwamukela ngenjabulo ukuphangwa+ kwezinto zenu, nazi ukuthi nina ninempahla engcono nehlalayo.+ 35  Ngakho-ke, ningayilahli inkululeko yenu yokukhuluma,+ enomvuzo omkhulu+ ezokhokhelwa wona. 36  Ngoba ninesidingo sokukhuthazela,+ ukuze kuthi, ngemva kokuba seniyenzile intando kaNkulunkulu,+ nizitholele ukugcwaliseka kwesithembiso.+ 37  Ngoba kusele ‘isikhathi esincane kakhulu,’+ futhi “lowo ozayo uzofika, ngeke alibale.”+ 38  “Kodwa olungileyo wami uyophila ngenxa yokholo,”+ futhi, “uma ehlehlela emuva, umphefumulo wami awujabuli ngaye.”+ 39  Asilona uhlobo oluhlehlela emuva ekubhujisweni,+ kodwa siluhlobo olunokholo kube ukulondwa komphefumulo.+

Imibhalo yaphansi