Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Hagayi 2:1-23

2  Ngenyanga yesikhombisa,+ ngosuku lwamashumi amabili nanye lwenyanga, izwi likaJehova lafika ngoHagayi+ umprofethi, lithi:  “Ngicela usho kuZerubhabhele+ indodana kaSheyalitiyeli,+ umbusi wakwaJuda,+ nakuJoshuwa+ indodana kaJehozadaki+ umpristi ophakeme, nakwabasele kubantu, uthi,  ‘Ubani phakathi kwenu osele owabona le ndlu enkazimulweni yayo yangaphambili?+ Niyibona injani manje? Ingabe, uma iqhathaniswa nayo, ayibi yini njengento engelutho emehlweni enu?’+  “‘Kodwa manje yiba namandla, Zerubhabhele,’ kusho uJehova, ‘yiba namandla,+ Joshuwa ndodana kaJehozadaki umpristi ophakeme.’ “‘Futhi yibani namandla, nonke nina bantu bezwe,’ kusho uJehova, ‘nisebenze.’+ “‘Ngoba nginani,’+ kusho uJehova wamabutho.  ‘Khumbulani into engavumelana ngayo nani lapho niphuma eGibhithe,+ nalapho umoya wami+ umi phakathi kwenu. Ningesabi.’”+  “Ngoba yilokhu uJehova wamabutho akushilo, ‘Kusazoba kanye—yisikhashana nje+—ngizamazamise amazulu nomhlaba nolwandle nomhlabathi owomile.’+  “‘Ngizozamazamisa zonke izizwe, futhi izinto ezifiselekayo zazo zonke izizwe zizongena;+ ngizoyigcwalisa le ndlu ngenkazimulo,’+ kusho uJehova wamabutho.  “‘Isiliva ngelami, negolide ngelami,’+ kusho uJehova wamabutho.  “‘Izoba nkulu inkazimulo yale ndlu yakamuva kunaleyo yangaphambili,’+ kusho uJehova wamabutho. “‘Futhi ngizoletha ukuthula kule ndawo,’+ kusho uJehova wamabutho.” 10  Ngosuku lwamashumi amabili nane lwenyanga yesishiyagalolunye, ngonyaka wesibili kaDariyu, izwi likaJehova lafika kuHagayi+ umprofethi, lathi: 11  “Yilokhu uJehova wamabutho akushilo, ‘Ngicela ubuze abapristi ngokuqondene nomthetho,+ uthi: 12  “Uma umuntu ephethe inyama engcwele ngomphetho wengubo yakhe, bese ethinta ngalo mphetho wakhe isinkwa noma isitshulu noma iwayini noma amafutha nanoma iluphi uhlobo lokudla, ingabe kuyoba ngcwele?”’”+ Abapristi baphendula bathi: “Cha!” 13  UHagayi waqhubeka wathi: “Uma umuntu ongcolile ngenxa yomphefumulo ofileyo ethinta noma iyiphi kulezi zinto, ingabe iyoba engcolile?”+ Abapristi bona baphendula bathi: “Iyoba engcolile.” 14  Ngakho uHagayi waphendula wathi: “‘Sinjalo-ke lesi sizwe, futhi sinjalo lesi sizwe phambi kwami,’+ kusho uJehova, ‘futhi unjalo wonke umsebenzi wezandla zaso, nanoma yini esiyiletha lapho. Ingcolile.’+ 15  “‘Kodwa manje, ngiyanicela, bekani inhliziyo yenu+ kulokhu kusukela kulolu suku kuqhubeke, ngaphambi kokuba kubekwe itshe phezu kwetshe ethempelini likaJehova,+ 16  kusukela ngesikhathi okwakukhona ngaso lezo zinto—umuntu wayefika enqwabeni yezilinganiso ezingamashumi amabili, athole ziyishumi; umuntu wayefika emgodini wesikhamo ezokukha izilinganiso ezingamashumi amahlanu emkhombeni wewayini, athole zingamashumi amabili;+ 17  nganishaya ngokuhanguka+ nangesikhutha+ nangesichotho,+ nawo wonke umsebenzi wezandla zenu,+ kodwa akukho muntu kini owaphendukela kimi,’+ kusho uJehova— 18  “‘Ngiyanicela, bekani inhliziyo+ yenu kulokhu kusukela kulolu suku kuqhubeke, kusukela ngosuku lwamashumi amabili nane lwenyanga yesishiyagalolunye, kusukela ngosuku esabekwa ngalo isisekelo sethempeli likaJehova;+ bekani inhliziyo yenu kulokhu: 19  Isikhona yini imbewu emgodini wopata?+ Futhi kuze kube manje, umvini nomkhiwane nomhalananda nomnqumo—akukatheli, angithi? Kusukela kulolu suku ngizoletha isibusiso.’”+ 20  Izwi likaJehova lafika okwesibili kuHagayi+ ngosuku lwamashumi amabili nane lwenyanga,+ lathi: 21  “Yisho kuZerubhabhele umbusi wakwaJuda+ uthi, ‘Ngizamazamisa amazulu nomhlaba.+ 22  Futhi ngokuqinisekile ngizogumbuqela isihlalo sobukhosi semibuso ngibhuqe amandla emibuso yezizwe;+ ngizogumbuqela inqola nabagibeli bayo, amahhashi nezinkweli zawo nakanjani kuyokwehliswa,+ yilowo nalowo yinkemba yomfowabo.’”+ 23  “‘Ngalolo suku,’ kusho uJehova wamabutho, ‘ngiyokuthatha, Zerubhabhele+ ndodana kaSheyalitiyeli,+ nceku yami,’ kusho uJehova; ‘futhi ngokuqinisekile ngiyokumisa njengendandatho yophawu,+ ngoba nguwe engikukhethile,’+ kusho uJehova wamabutho.”+

Imibhalo yaphansi