Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hagayi 1:1-15

1  Ngonyaka wesibili kaDariyu inkosi,+ ngenyanga yesithupha, ngosuku lokuqala lwenyanga, izwi likaJehova lafika ngoHagayi+ umprofethi kuZerubhabhele+ indodana kaSheyalitiyeli,+ umbusi wakwaJuda,+ nakuJoshuwa+ indodana kaJehozadaki+ umpristi ophakeme, lithi:  “Yilokhu uJehova wamabutho+ akushilo, ‘Ngokuqondene nalesi sizwe, sithé: “Isikhathi asikafiki, isikhathi sendlu kaJehova, ukuba yakhiwe.”’”+  Futhi izwi likaJehova lafika ngoHagayi umprofethi, lathi:  “Ingabe yisikhathi sokuba nina nihlale ezindlini zenu ezihlotshiswe ngamapulangwe,+ kuyilapho le ndlu iyincithakalo?+  Yilokhu uJehova wamabutho akushilo, ‘Bekani inhliziyo yenu ezindleleni zenu.+  Nihlwanyelé imbewu eningi, kodwa ningenisa okuncane.+ Niyadla, kodwa anisuthi.+ Niyaphuza, kodwa anifiki eqophelweni lokudakwa. Nembatha izingubo, kodwa akekho ofudumalayo; nalowo oqashisa ngaye ngokwakhe uziqashisela isaka elibhobokile.’”+  “Yilokhu uJehova wamabutho akushilo, ‘Bekani inhliziyo yenu ezindleleni zenu.’+  “‘Khuphukelani entabeni, nilethe izingodo.+ Niyakhe le ndlu,+ ukuze ngijabule ngayo+ futhi ngikhazinyuliswe,’+ kusho uJehova.”  “‘Nanibheke okuningi, kodwa bheka kwaba khona okuncane nje;+ nikulethé endlini, mina ngakuphephetha+—ngasiphi isizathu?’+ kusho uJehova wamabutho. ‘Ngenxa yendlu yami eyincithakalo, kuyilapho nina nigijima, yilowo nalowo ngenxa yendlu yakhe.+ 10  Ngakho amazulu phezu kwenu anigodlele amazolo awo, nomhlaba ngokwawo wagodla isivuno sawo.+ 11  Futhi ngaqhubeka ngibiza ukoma phezu komhlaba, naphezu kwezintaba, naphezu kokusanhlamvu, naphezu kwewayini elisha,+ naphezu kwamafutha, naphezu kwalokho okwakuvezwa umhlabathi, naphezu komuntu wasemhlabeni, naphezu kwesilwane esifuywayo, naphezu kwakho konke ukukhandleka kwezandla.’”+ 12  UZerubhabhele+ indodana kaSheyalitiyeli, noJoshuwa indodana kaJehozadaki+ umpristi ophakeme, nabo bonke abasele kubantu baqala ukulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wabo,+ namazwi kaHagayi+ umprofethi, njengoba uJehova uNkulunkulu wabo ayemthumile; abantu besaba ngenxa kaJehova.+ 13  UHagayi isithunywa+ sikaJehova waqhubeka wakhuluma nabantu ngokuvumelana nokuthunywa kwalesi sithunywa okwakuvela kuJehova,+ wathi: “‘Nginani,’+ kusho uJehova.” 14  UJehova wavusa umoya+ kaZerubhabhele indodana kaSheyalitiyeli, umbusi wakwaJuda, nomoya kaJoshuwa+ indodana kaJehozadaki umpristi ophakeme, nomoya wabo bonke ababesele kubantu; bangena benza umsebenzi endlini kaJehova wamabutho uNkulunkulu wabo.+ 15  Kwakusosukwini lwamashumi amabili nane lwenyanga yesithupha ngonyaka wesibili kaDariyu+ inkosi.

Imibhalo yaphansi