Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Habakuki 2:1-20

2  Ngizoqhubeka ngimile endaweni yami yokuqapha,+ futhi ngizolokhu ngimi phezu kodonga lwesivikelo; ngizoqapha,+ ukuze ngibone ukuthi yini azoyikhuluma ngami+ nokuthi ngizophendula ngithini ekusolweni kwami.+  UJehova wangiphendula wathi: “Ulobe phansi umbono, uwubeke ngokucacile ezibhebheni,+ ukuze owufunda ngokuzwakalayo afunde ngokuqephuza.+  Ngoba umbono usengowesikhathi esimisiwe,+ ulokhu uphuthuma ekupheleni, futhi ngeke uqambe amanga. Ngisho noma ungase ulibale, hlala uwulindele; ngoba nakanjani uzogcwaliseka.+ Ngeke wephuze.  “Bheka! Umphefumulo wakhe uvokomele;+ awuzange ube qotho ngaphakathi kuye. Kodwa olungileyo, uyoqhubeka ephila ngokwethembeka kwakhe.+  Futhi, impela, ngenxa yokuthi iwayini liyakhohlisa,+ indoda enamandla iyazazisa;+ ngeke iwufinyelele umgomo wayo,+ yona eyenze umphefumulo wayo waba banzi njengeShiyoli, futhi enganeliseki njengokufa.+ Iqhubeka ibuthela kuyo zonke izizwe futhi iqoqela kuyo wonke amaqembu abantu.+  Ngeke yini bona kanye laba, bonke, bayiphakamisele isaga+ namazwi agudliselayo, agigiyelayo? Umuntu uyothi, “‘Maye kuye owandisa okungekona okwakhe,+—kodwa kuyoze kube nini!+—maye nakulowo ozenzela umthwalo onzima wesikweletu!  Ngeke yini labo ababiza inzalo kuwe bavuke ngokuzumayo, baphaphame nalabo abakudlikiza ngobudlova, futhi ngokuqinisekile ube yinto yokuphangwa kubo?+  Ngoba wena ngokwakho waphanga izizwe eziningi, bonke abasele ezizweni bayokuphanga,+ ngenxa yokuchitha igazi labantu nobudlova emhlabeni, emzaneni nakubo bonke abahlala kuwo.+  “‘Maye kulowo owenzela indlu yakhe inzuzo embi,+ ukuze abeke isidleke sakhe endaweni ephakeme, ukuze akhululwe ekubanjweni yilokho okuyinhlekelele!+ 10  Ucebelé indlu yakho into eyihlazo, ukunqunywa kwezizwe eziningi;+ futhi umphefumulo wakho uyona.+ 11  Ngoba odongeni kuyokhala itshe kalusizi, liphendulwe umshayo ezintweni zokhuni.+ 12  “‘Maye kulowo owakha umuzi ngokuchitha igazi, futhi omisé umzana waqina ngokungalungi!+ 13  Bheka! Akuveli yini kuJehova wamabutho ukuthi izizwe ziyokhandlekela umlilo kuphela, nokuthi amaqembu ezizwe ayozenza akhathale ngeze nje?+ 14  Ngoba umhlaba uyogcwala ukuyazi inkazimulo kaJehova njengamanzi asibekela ulwandle.+ 15  “‘Maye kulowo onika abangane bakhe okuphuzwayo, ekuhlanganisa nokufutheka kwakho nentukuthelo, ukuze abadakise,+ ngenjongo yokubuka izitho zabo ezibangela amahloni.+ 16  Ngokuqinisekile uyosutha ihlazo esikhundleni senkazimulo.+ Nawe futhi phuza,+ futhi ubhekwe njengongasokile.+ Indebe yesandla sokunene sikaJehova iyofika nakuwe,+ futhi inkazimulo yakho iyoba nehlazo; 17  ngoba uyombozwa ubudlova obenziwe eLebhanoni,+ nokuhaha okuphezu kwezilwane okubesabisa kakhulu, ngenxa yokuchitha igazi labantu nobudlova obenziwa emhlabeni,+ emzaneni nakubo bonke abahlala kuwo.+ 18  Ubé nanzuzoni umfanekiso oqoshiwe,+ lapho umenzi wawo ewuqophile, isithombe esincibilikisiwe, nomfundisi ofundisa amanga?+ lapho umenzi wesimo sawo ethembele kuwo,+ aze enze onkulunkulu abangasizi ngalutho abayizimungulu?+ 19  “‘Maye kulowo oshoyo okhunini ukuthi: “Phaphama!” athi etsheni eliyisimungulu: “Vuka! Lona liyofundisa”!+ Bheka! Unamekwe ngegolide nangesiliva,+ futhi awukho nakancane umoya phakathi kwawo.+ 20  Kodwa uJehova usethempelini lakhe elingcwele.+ Thula phambi kwakhe, mhlaba wonke!’”+

Imibhalo yaphansi