Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Habakuki 1:1-17

1  Isimemezelo uHabakuki umprofethi asibona embonweni:  O Jehova, kuyoze kube nini ngikhalela usizo, kodwa wena ungezwa?+ Kuyoze kube nini ngicela usizo kuwe ebudloveni, kodwa wena ungasindisi?+  Kungani ungenza ngibone okulimazayo, futhi uqhubeka ubheke inkathazo nje? Kungani phambi kwami kukhona ukuphanga nobudlova, futhi kungani kuba khona ukuxabana, kungani kuqhutshwa umbango?+  Ngakho-ke umthetho uba ndikindiki, nobulungisa abuphumi nanini.+ Ngoba omubi uhaqa olungile, ngaleso sizathu ubulungisa buphuma bugwegwile.+  “Bhekani phakathi kwezizwe, nibukele, nigqolozelane nimangele.+ Mangalani; ngoba kukhona umsebenzi awenzayo ezinsukwini zenu, eningeke nawukholelwa nakuba ulandiswa.+  Ngoba bhekani ngivusa amaKhaledi,+ isizwe esibabayo nesinamawala, esiya ezindaweni ezivulekile zomhlaba ukuze sithathe izindawo zokuhlala ezingezona ezaso.+  Siyethusa futhi siyesabeka. Ubulungisa baso nesithunzi saso kuphuma kuso ngokwaso.+  Amahhashi aso azibonakalise enejubane ngaphezu kwezingwe, futhi azibonakalise enolaka ngaphezu kwezimpisi zakusihlwa.+ Izinjomane zaso ziqebekule inhlabathi, futhi izinjomane zaso zivela kude. Zindiza njengokhozi luphuthuma ukuyodla okuthile.+  Siphuma sonke ngenjongo yobudlova kuphela.+ Lapho ubuso baso buhlangana kunjengomoya wasempumalanga,+ futhi sibutha izithunjwa njengesihlabathi. 10  Sona, siklolodela amakhosi, nezikhulu eziphakeme ziyinto ehlekisayo kuso.+ Sona, sihleka ngisho nazo zonke izindawo ezinezivikelo eziqinile,+ futhi sinqwabelanisa uthuli sizithathe. 11  Ngaleso sikhathi siyoqhubekela phambili njengomoya, siyodabula futhi empeleni siyoba necala.+ La mandla aso siwathola kunkulunkulu waso.”+ 12  Awuyena yini owakudala Jehova?+ O Nkulunkulu wami, oNgcwele wami, wena awufi.+ O Jehova, usibekele ukwahlulelwa lesi sizwe; Dwala,+ usimisele ukusolwa.+ 13  Amehlo akho ahlanzeké kakhulu ukuba ubone okubi; futhi awukwazi ukubukela inkathazo.+ Kungani ubukela labo abenza ngokukhohlisa,+ uthula lapho omubi egwinya umuntu olunge ngaphezu kwakhe?+ 14  Kungani wenza umuntu wasemhlabeni abe njengezinhlanzi zasolwandle, njengezinto ezinwabuzelayo okungekho muntu obusa phezu kwazo?+ 15  Zonke lezi uzikhuphulé ngodobo nje;+ uyazihudula amuke nazo ngenetha lakhe elihudulwayo, futhi uzibuthela enetheni lakhe lokudoba.+ Yingakho ethokoza futhi ejabule.+ 16  Yingakho enikela umhlatshelo enetheni lakhe elihudulwayo futhi eshunqisela inetha lakhe lokudoba umusi womhlatshelo; ngoba ngenxa yazo isabelo sakhe sinamafutha anele, futhi ukudla kwakhe kunempilo.+ 17  Ingabe kungaleso sizathu eyothulula inetha lakhe elihudulwayo, futhi kudingekile yini ukuba abulale izizwe njalo, ebe engabonisi bubele?+

Imibhalo yaphansi