Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 6:1-22

6  Manje kwathi lapho abantu beqala ukwanda ebusweni bomhlaba futhi bezalelwa amadodakazi,+  khona-ke amadodana kaNkulunkulu weqiniso+ aqala ukuqaphela+ amadodakazi abantu, ukuthi ayebukeka; ayesezithathela abafazi, okungukuthi, wonke lawo ayewakhetha.  Ngemva kwalokho uJehova wathi: “Umoya wami+ ngeke usebenze njalo kumuntu+ lokhu futhi eyinyama.+ Ngakho izinsuku zakhe zizoba iminyaka eyikhulu namashumi amabili.”+  Kwakukhona amaNefili emhlabeni ngalezo zinsuku, nakamuva futhi, lapho amadodana kaNkulunkulu weqiniso eqhubeka elala namadodakazi abantu futhi ewazalela amadodana, ayengabantu abanamandla bakudala, amadoda odumo.  Ngenxa yalokho uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu babudlangile emhlabeni futhi konke ukuthambekela+ kwemicabango yenhliziyo yakhe kukubi ngaso sonke isikhathi.+  UJehova wadabuka+ ngokuthi wayebenzile abantu emhlabeni, futhi wezwa ubuhlungu enhliziyweni yakhe.+  Ngakho uJehova wathi: “Ngizobaqeda nyá ebusweni bomhlaba abantu engibadalile,+ kusukela kumuntu kuya esilwaneni esifuywayo, kuya esilwaneni esihambayo nasesidalweni esindizayo samazulu,+ ngoba ngiyadabuka ngokuthi ngibenzile.”+  Kodwa uNowa wathola umusa emehlweni kaJehova.  Lona ngumlando kaNowa. UNowa wayeyindoda elungile.+ Akabanga naphutha phakathi kwabantu besikhathi sakhe. UNowa wahamba noNkulunkulu weqiniso.+ 10  Ngemva kwesikhathi, uNowa wazala amadodana amathathu, uShemi, uHamu noJafete.+ 11  Umhlaba wonakala emehlweni kaNkulunkulu weqiniso+ futhi umhlaba wagcwala ubudlova.+ 12  Ngakho uNkulunkulu wawubona umhlaba, futhi bheka! wawonakele,+ ngoba yonke inyama yayiyonakalisile indlela yayo phezu komhlaba.+ 13  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wathi kuNowa: “Ukuphela kwayo yonke inyama sekufikile phambi kwami,+ ngoba umhlaba ugcwele ubudlova ngenxa yayo; futhi bheka ngiyayichitha kanye nomhlaba.+ 14  Zenzele umkhumbi ngokhuni lomuthi okhipha inhlaka.+ Uzokwenza amagumbi emkhunjini, futhi kumelwe uwuhuqe ngetiyela ngaphakathi nangaphandle.+ 15  Nansi indlela ozowenza ngayo: izingalo+ ezingamakhulu amathathu ubude bomkhumbi, izingalo ezingamashumi amahlanu ububanzi bawo, nezingalo ezingamashumi amathathu ukuphakama kwawo. 16  Uzokwenza i-tsohari [uphahla; noma, ifasitela] yomkhumbi, futhi uzowuqeda kusale ingalo phezulu, umnyango womkhumbi uwubeke ohlangothini lwawo; + uzowenza ube nesitezi sangaphansi, isitezi sesibili, nesitezi sesithathu. 17  “Kepha mina, bheka ngiletha uzamcolo+ wamanzi phezu komhlaba ukuba ngichithe phansi kwamazulu yonke inyama okukhona kuyo amandla okuphila.+ Konke okusemhlabeni kuzophangalala.+ 18  Futhi ngimisa nawe isivumelwano sami; kumelwe ungene emkhunjini, wena namadodana akho nomkakho nabafazi bamadodana akho kanye nawe.+ 19  Kuzo zonke izidalwa eziphilayo zazo zonke izinhlobo zenyama,+ ezimbili kulolo nalolo hlobo, uzozingenisa emkhunjini ukuze uzilonde kanye nawe.+ Kuyoba iduna nensikazi. 20  Ezidalweni ezindizayo ngezinhlobo zazo nasezilwaneni ezifuywayo ngezinhlobo zazo,+ kuzo zonke izilwane ezihambayo zomhlaba ngezinhlobo zazo, kuyongena lapho kuwe ezimbili ohlotsheni ngalunye ukuze uzilonde.+ 21  Wena-ke, zithathele zonke izinhlobo zokudla okudliwayo;+ ukubuthele kuwe, kube ukudla kwakho nokwazo.”+ 22  UNowa wenza njengakho konke uNkulunkulu ayemyale ngakho. Wenza kanjalo nje.+

Imibhalo yaphansi