Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 40:1-23

40  Kwathi ngemva kwalezo zinto umphathindebe+ wenkosi yaseGibhithe kanye nombhaki bona enkosini yabo inkosi yaseGibhithe.+  UFaro wazithukuthelela lezi zikhulu+ zakhe ezimbili, induna yabaphathindebe nenduna yababhaki.+  Ngakho wazivalela ejele lendlu yenduna yemilindankosi,+ etilongweni,+ indawo uJosefa ayeboshwe kuyo.  Khona-ke induna yemilindankosi yabela uJosefa ukuba abe nazo azikhonze;+ zaqhubeka zisejele izinsuku ezithile.  Zombili zaphupha iphupho,+ ngayinye iphupho layo ngabusuku bunye,+ ngayinye iphupho layo linencazelo yalo,+ umphathindebe nombhaki wenkosi yaseGibhithe ababeyiziboshwa etilongweni.+  Lapho uJosefa engena kubo ekuseni ebabona, bheka, babebukeka bedangele.+  Wazibuza lezi zikhulu zikaFaro ezazinaye ejele lendlu yenkosi yakhe, wathi: “Kungani ubuso benu buhwaqabele namuhla?”+  Khona-ke zathi kuye: “Siphuphé iphupho, kodwa asinaye ochazayo.” Ngakho uJosefa wathi kuzo: “Izincazelo akuzona yini ezikaNkulunkulu?+ Ngicela ningilandise lona.”  Induna yabaphathindebe yalandisa uJosefa iphupho layo yathi kuye: “Ephusheni lami, bheka, bekukhona umvini phambi kwami. 10  Emvinini bekukhona amahlumela amathathu, futhi bekubonakala sengathi amila imilibo.+ Izimbali zawo zakhahlela. Amagilebhisi avuthwa emahlukuzweni awo. 11  Indebe kaFaro ibisesandleni sami, ngase ngiwathatha amagilebhisi ngawakhamela endebeni kaFaro.+ Ngemva kwalokho ngamnika uFaro indebe esandleni sakhe.”+ 12  Khona-ke uJosefa wathi kuyo: “Nansi incazelo yalo:+ Amahlumela amathathu ayizinsuku ezintathu. 13  Ezinsukwini ezintathu kusukela manje uFaro uzophakamisa ikhanda lakho futhi ngokuqinisekile uzokubuyisela esikhundleni sakho;+ futhi ngokuqinisekile uzomnika uFaro indebe esandleni sakhe, njengokwenkambiso yangaphambili lapho ungumphathindebe wakhe.+ 14  Nokho, ungikhumbule lapho sekukuhambela kahle,+ futhi ngicela ungenzele umusa wothando ukhulume ngami kuFaro,+ ungikhiphe kule ndlu. 15  Ngoba eqinisweni ngathunjwa ezweni lamaHebheru;+ nalapha futhi angenzanga lutho ukuba bangifake kulo mgodi wetilongo.”+ 16  Lapho induna yababhaki ibona ukuthi wayenikeze incazelo enhle, nayo yathi kuJosefa: “Nami bengiphupha, bheka, bekukhona obhasikidi abathathu bezinkwa ezimhlophe ekhanda lami, 17  kubhasikidi ophezulu impela bekukhona zonke izinhlobo zezinto ezidliwayo zikaFaro,+ umkhiqizo wombhaki, futhi kukhona izinyoni+ zidla lezo zinto kulowo bhasikidi ophezu kwekhanda lami.” 18  Khona-ke uJosefa waphendula wathi: “Nansi incazelo yalo:+ Obhasikidi abathathu bayizinsuku ezintathu. 19  Ezinsukwini ezintathu kusukela manje uFaro nakanjani uzolisusa ikhanda lakho kuwe, akulengise esigxotsheni;+ izinyoni zidle inyama yakho.”+ 20  Ngosuku lwesithathu kwaba usuku lukaFaro lokuzalwa,+ wayesenzela zonke izinceku zakhe idili futhi waphakamisa ikhanda lenduna yabaphathindebe nekhanda lenduna yababhaki phakathi kwezinceku zakhe.+ 21  Ngakho wayibuyisela induna yabaphathindebe esikhundleni sayo sokuba umphathindebe,+ yaqhubeka inika uFaro indebe esandleni sakhe. 22  Kodwa induna yababhaki wayilengisa,+ njengoba nje uJosefa ayezinikeze incazelo.+ 23  Nokho, induna yabaphathindebe ayizange imkhumbule uJosefa kodwa yamkhohlwa.+

Imibhalo yaphansi