Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 33:1-20

33  Ngemva kwesikhathi uJakobe waphakamisa amehlo wabheka, nango u-Esawu eza, ekanye namadoda angamakhulu amane.+ Ngakho wahlukanisa abantwana wabanika uLeya noRaheli nezincekukazi ezimbili,+  wabeka izincekukazi nabantwana bazo phambili,+ noLeya nabantwana bakhe ngemva kwazo+ kwathi uRaheli noJosefa wababeka emva kwabo.+  Yena wadlulela ngaphambi kwabo wayesekhothama kasikhombisa emhlabathini waze wafika eduze komfowabo.+  U-Esawu wagijima wamhlangabeza,+ wamgona+ wawela entanyeni yakhe wamanga, base beqhumuka bekhala izinyembezi.  Khona-ke waphakamisa amehlo wabona abesifazane nabantwana wathi: “Ngobani laba abakanye nawe?” yena wathi: “Ngabantwana uNkulunkulu ayibonise ngabo umusa inceku yakho.”+  Khona-ke izincekukazi zasondela, zona nabantwana bazo, zakhothama;  noLeya naye wasondela, nabantwana bakhe, bakhothama, ngemva kwalokho noJosefa wasondela, noRaheli, bakhothama.+  Manje wathi: “Usho ukuthini ngalo lonke leli kamu lezihambi engihlangane nalo?”+ Kulokhu wathi: “Ukuba ngithole umusa emehlweni enkosi yami.”+  Khona-ke u-Esawu wathi: “Nginokuningi kakhulu, mfowethu.+ Okungokwakho makuqhubeke kungokwakho.” 10  Nokho, uJakobe wathi: “Ngicela kungabi njalo. Uma ngitholé umusa emehlweni akho,+ khona-ke kumelwe usithathe isipho sami esandleni sami, ngoba ngokuvumelana nenjongo yaso ngibubonile ubuso bakho njengokungathi ngibona ubuso bukaNkulunkulu ngokuthi ungamukelé ngenjabulo.+ 11  Ngiyacela, sithathe isipho esilethwe kuwe esidlulisela isibusiso sami,+ ngoba uNkulunkulu ube nomusa kimi futhi nginakho konke.”+ Waqhubeka emncenga, waze wasithatha.+ 12  Kamuva u-Esawu wathi: “Masisuke sihambe, mina ngihambe phambi kwakho.” 13  Kodwa uJakobe wathi kuye: “Inkosi yami iyaqaphela ukuthi abantwana bantekenteke futhi esandleni sami kukhona izimvu nezinkomo ezincelisayo,+ uma zingase ziqhutshwe ngokushesha kakhulu usuku olulodwa, khona-ke ngokuqinisekile wonke umhlambi uzofa.+ 14  Ngiyacela, inkosi yami mayidlule ngaphambi kwenceku yayo, kodwa mina ngiqhubeke nohambo ngingasheshi, ngihambe ngokwejubane lemfuyo+ ephambi kwami nangokwejubane labantwana+ ngize ngifike enkosini yami eSeyiri.”+ 15  Khona-ke u-Esawu wathi: “Ngivumele, ngiyacela, ukuba ngibeke esandleni sakho abanye babantu abanami.” Wathi: “Kungani wenza kanje? Mangithole umusa emehlweni enkosi yami.”+ 16  Ngakho ngalolo suku u-Esawu wabuyela eSeyiri. 17  UJakobe wasuka waya eSukoti,+ futhi wazakhela indlu wenzela nomhlambi wakhe amadokodo.+ Yingakho aqamba leyo ndawo ngokuthi iSukoti. 18  Ngemva kwesikhathi uJakobe wafika ephephile futhi ephilile emzini waseShekemi,+ osezweni laseKhanani,+ lapho evela ePhadani-aramu;+ futhi wakanisa phambi kwalowo muzi. 19  Khona-ke wazitholela isiqephu saleyo ndawo ayegxumeke kuyo itende esandleni samadodana kaHamori uyise kaShekemi, ngezinhlamvu eziyikhulu zemali.+ 20  Ngemva kwalokho wamisa lapho i-altare walibiza ngokuthi UNkulunkulu OnguNkulunkulu Ka-Israyeli.+

Imibhalo yaphansi