Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 20:1-18

20  Manje u-Abrahama wathutha ikamu lakhe lapho+ waya ezweni laseNegebhi wahlala phakathi kweKadeshi+ neShuri+ wagogobala eGerari.+  U-Abrahama waphinda futhi wathi ngoSara umkakhe: “Ungudadewethu.”+ Kulokho u-Abhimeleki inkosi yaseGerari wathumela wamthatha uSara.+  Kamuva uNkulunkulu wafika ku-Abhimeleki ngephupho ebusuku wathi kuye: “Bheka ufana nosefile ngenxa yowesifazane omthathile,+ njengoba eyinkosikazi yomunye umuntu.”+  Nokho, u-Abhimeleki wayengasondelanga kuye.+ Ngakho wathi: “Jehova, ingabe uzosibulala isizwe esilungile ngempela?+  Akashongo yini kimi ukuthi, ‘Ungudadewethu’? naye—akashongo yini ukuthi, ‘Ungumfowethu’? Lokhu ngikwenzé ngokwethembeka kwenhliziyo yami nangobumsulwa bezandla zami.”+  Khona-ke uNkulunkulu weqiniso wathi kuye ephusheni: “Nami ngazile ukuthi ukwenzé ngokwethembeka kwenhliziyo yakho,+ futhi bengikuvimbile ukuba ungoni kimi.+ Yingakho ngingakuvumelanga ukuba umthinte.+  Kodwa manje buyisela umfazi wale ndoda, ngoba ingumprofethi,+ futhi izokunxusela.+ Ngakho qhubeka uphila. Kodwa uma ungambuyiseli, yazi ukuthi uzokufa nokufa, wena nabo bonke abangabakho.”+  Ngakho u-Abhimeleki wavuka kusesekuseni wabiza zonke izinceku zakhe wakhuluma zonke lezi zinto ezindlebeni zazo. Abantu besaba kakhulu.  Khona-ke u-Abhimeleki wabiza u-Abrahama wathi kuye: “Yini le osenzé yona, futhi ngenzé sono sini kuwe, uze ungilethele mina nombuso wami isono esikhulu?+ Wenzé kimi izenzo obekungafanele zenziwe.”+ 10  U-Abhimeleki waqhubeka wathi ku-Abrahama: “Ubucabangani uze wenze le nto?”+ 11  Kulokhu u-Abrahama wathi: “Yingoba ngangizitshele ukuthi, ‘Ngokungangabazeki akukho ukumesaba uNkulunkulu kule ndawo,+ futhi ngokuqinisekile bazongibulala ngenxa yomkami.’+ 12  Ngaphandle kwalokho, ungudadewethu ngempela, indodakazi kababa, kuphela akayona indodakazi kamama, ngakho waba ngumkami.+ 13  Futhi kwathi lapho uNkulunkulu engibangela ukuba ngisuke endlini kababa ngihambe ngizula,+ khona-ke ngathi kuye, ‘Yiló umusa wothando+ ongangibonisa wona: Kuzo zonke izindawo esizofika kuzo, wothi ngami: “Ungumfowethu.”’”+ 14  Ngemva kwalokho u-Abhimeleki wathatha izimvu nezinkomo nezinceku nezincekukazi wakunika u-Abrahama wabuyisela kuye uSara umkakhe.+ 15  Ngaphezu kwalokho u-Abhimeleki wathi: “Bheka izwe lami lisesandleni sakho. Hlala lapho kukuhle khona emehlweni akho.”+ 16  KuSara wathi: “Bheka nginika umfowenu+ izinhlamvu eziyinkulungwane zemali yesiliva. Iyisembozo+ samehlo kuwe kubo bonke abanawe, naphambi kwawo wonke umuntu, futhi sisusiwe isihlamba kuwe.” 17  U-Abrahama waqala ukunxusa uNkulunkulu weqiniso;+ uNkulunkulu wamphulukisa u-Abhimeleki nomkakhe nezigqilakazi zakhe, baqala ukuzala abantwana. 18  Ngoba uJehova wayezivale ngcí zonke izibeletho zendlu ka-Abhimeleki ngenxa kaSara, umka-Abrahama.+

Imibhalo yaphansi