Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 16:1-16

16  Manje uSarayi, umka-Abrama, wayengamzalelanga bantwana;+ kodwa wayenencekukazi engumGibhithe igama layo kunguHagari.+  Ngakho uSarayi wathi ku-Abrama: “Siza manje! UJehova ungivalile ukuba ngingabatholi abantwana.+ Ngiyacela, lala nencekukazi yami. Mhlawumbe ngingathola abantwana kuyo.”+ Ngakho u-Abrama walilalela izwi likaSarayi.+  Khona-ke uSarayi, umka-Abrama, wathatha uHagari, incekukazi yakhe engumGibhithe, ekupheleni kweminyaka eyishumi yokuhlala kuka-Abrama ezweni laseKhanani, wamnika u-Abrama umyeni wakhe njengomkakhe.+  Ngakho walala noHagari, wakhulelwa. Lapho eqaphela ukuthi ukhulelwe, indlovukazi yakhe yaqala ukudeleleka emehlweni akhe.+  Khona-ke uSarayi wathi ku-Abrama: “Ubudlova obenziwe kimi mabube phezu kwakho. Nganikela incekukazi yami esifubeni sakho, yaqaphela ukuthi ikhulelwe, ngase ngiqala ukudeleleka emehlweni ayo. Kwangathi uJehova angahlulela phakathi kwami nawe.”+  Ngakho u-Abrama wathi kuSarayi:+ “Bheka! Incekukazi yakho isesandleni sakho. Yenza kuyo okuhle emehlweni akho.”+ Khona-ke uSarayi wayiphoxa yaze yambalekela.+  Kamuva ingelosi+ kaJehova yayithola ngasemthonjeni wamanzi ehlane, emthonjeni osendleleni eya eShuri.+  Yase ithi: “Hagari, ncekukazi kaSarayi, uvelaphi nje nempela futhi uyaphi?” Kulokhu wathi: “Ingani ngibalekela uSarayi indlovukazi yami.”  Ingelosi kaJehova yaqhubeka yathi kuye: “Buyela endlovukazini yakho uzithobe ngaphansi kwesandla sayo.”+ 10  Khona-ke ingelosi kaJehova yathi kuye: “Ngizoyandisa kakhulu inzalo yakho,+ kangangokuthi ngeke ibalwe ngenxa yobuningi.”+ 11  Ngaphezu kwalokho ingelosi kaJehova yanezela yathi kuye: “Bheka, ukhulelwe, uzozala indodana futhi kumelwe uyiqambe ngokuthi u-Ishmayeli;+ ngoba uJehova ukuzwile ukuhlupheka kwakho.+ 12  Yona, iyoba yidube lomuntu. Isandla sayo siyomelana nawo wonke umuntu, nesandla sawo wonke umuntu siyomelana nayo;+ futhi iyohlala ematabernakele phambi kobuso babo bonke abafowabo.”+ 13  Khona-ke waqala ukubiza igama likaJehova, owayekhuluma naye, wathi: “UnguNkulunkulu obonayo,”+ ngoba wathi: “Ingabe ngempela ngimbonile ongibonayo?” 14  Yingakho lowo mthombo kwathiwa iBheri-lahayi-royi.+ Bheka, uphakathi kweKadeshi neBeredi. 15  Kamuva uHagari wazalela u-Abrama indodana futhi u-Abrama waqamba indodana yakhe uHagari amzalela yona ngokuthi u-Ishmayeli.+ 16  U-Abrama wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nesithupha lapho uHagari ezalela u-Abrama u-Ishmayeli.

Imibhalo yaphansi