Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 13:1-18

13  Ngemva kwalokho u-Abrama wakhuphuka waphuma eGibhithe, yena nomkakhe nakho konke ayenakho, noLoti kanye naye, waya eNegebhi.+  U-Abrama wayenemihlambi emikhulu nesiliva negolide eliningi kakhulu.+  Waphuma eNegebhi wahamba ekanisa waya eBhethele, lapho kwakukhona itende lakhe ekuqaleni phakathi kweBhethele ne-Ayi,+  endaweni ye-altare ayelenze ekuqaleni;+ u-Abrama wabiza lapho egameni likaJehova.+  ULoti, owayehamba no-Abrama, naye wayenezimvu nezinkomo namatende.  Ngakho indawo ayibavumelanga ukuba bahlale ndawonye, ngoba impahla yabo yayisiningi futhi bengasakwazi ukuhlala bonke ndawonye.+  Kwavela ukuxabana phakathi kwabelusi bemfuyo ka-Abrama nabelusi bemfuyo kaLoti; ngaleso sikhathi kwakuhlala amaKhanani namaPherizi ezweni.+  Ngakho u-Abrama wathi kuLoti:+ “Ngiyacela, makungabikho kuxabana okuqhubeka phakathi kwami nawe naphakathi kwabelusi bakho nabelusi bami, ngoba thina siyazalana.+  Izwe lonke alikho yini esandleni sakho? Ngiyacela, masihlukane. Uma uya kwesobunxele, mina ngizoya kwesokunene; kodwa uma uya kwesokunene, mina ngizokuya kwesobunxele.”+ 10  Ngakho uLoti waphakamisa amehlo akhe wasibona sonke isiFunda saseJordani+ ukuthi sonke sasiyisifunda esithola amanzi anele uJehova engakalichithi iSodoma neGomora, futhi sasinjengensimu kaJehova,+ sinjengezwe laseGibhithe kuze kufike eZowari.+ 11  Khona-ke uLoti wazikhethela sonke isiFunda saseJordani, futhi uLoti wathutha ikamu lakhe waya empumalanga. Ngakho-ke bahlukana. 12  U-Abrama wahlala ezweni laseKhanani, kodwa uLoti wahlala phakathi kwemizi yasesiFundeni.+ Ekugcineni wagxumeka itende eduze kwaseSodoma. 13  Amadoda aseSodoma ayemabi futhi eyizoni ezinkulu kuJehova.+ 14  Ngemva kokuba uLoti esehlukene naye, uJehova wathi ku-Abrama: “Ngicela uphakamise amehlo akho ukuleyo ndawo okuyo, ubheke ngasenyakatho nangaseningizimu nangasempumalanga nangasentshonalanga,+ 15  ngoba lonke leli zwe olibhekile, ngiyolinika wena nenzalo yakho kuze kube nini nanini.+ 16  Futhi ngiyokwenza inzalo yakho ibe njengezinhlayiya zothuli lomhlaba, kangangokuthi, uma umuntu engase akwazi ukubala izinhlayiya zothuli lomhlaba, khona-ke nenzalo yakho iyokwazi ukubalwa.+ 17  Sukuma, hambahamba ezweni udabule ubude balo nobubanzi balo, ngoba ngiyolinika wena.”+ 18  Ngakho u-Abrama waqhubeka ehlala ematendeni. Kamuva weza wahlala phakathi kwemithi emikhulu kaMamre,+ eseHebroni;+ futhi lapho wakhela uJehova i-altare.+

Imibhalo yaphansi