Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Galathiya 1:1-24

1  UPawulu,+ ongumphostoli+ ongamiswanga ngabantu noma ngomuntu, kodwa ngoJesu Kristu+ nangoNkulunkulu uYise,+ owamvusa kwabafileyo,+  nabo bonke abazalwane abanami,+ kini mabandla aseGalathiya:+  Kwangathi ningaba nomusa ongafanelwe nokuthula+ okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu.  Yazinikela ngenxa yezono zethu+ ukuze isikhulule kulesi simiso sezinto esibi samanje+ ngokwentando+ kaNkulunkulu noBaba wethu,  okumelwe inkazimulo ibe kuye kuze kube phakade naphakade.+ Amen.  Ngiyamangala ukuthi nisuswa masinyane kangaka kuLowo+ owanibiza ngomusa ongafanelwe+ kaKristu niyiswe kolunye uhlobo lwezindaba ezinhle.+  Kodwa akulona olunye; kuphela ukuthi kukhona abathile abanibangela inkathazo+ futhi abafuna ukuphendukezela izindaba ezinhle mayelana noKristu.+  Nokho, ngisho noma thina noma ingelosi evela ezulwini besingamemezela kini okungalé kwalokho esakumemezela kini njengezindaba ezinhle, makaqalekiswe lowo.+  Njengoba sishilo ngenhla, namanje ngiyaphinda ngiyasho, Noma ubani omemezela kini okungalé kwalokho enakwamukela,+ makaqalekiswe. 10  Eqinisweni, ingabe manje ngizama ukuthonya abantu noma uNkulunkulu? Noma ingabe ngifuna ukujabulisa abantu?+ Ukube bengisajabulisa abantu,+ ngabe angiyona inceku kaKristu.+ 11  Ngoba ngiyanazisa, bazalwane, ukuthi izindaba ezinhle ezamenyezelwa yimi njengezindaba ezinhle azikona okuthile okuvela kubantu;+ 12  ngoba nami angizange ngizamukele kumuntu, noma ngizifundiswe, kodwa ngazambulelwa uJesu Kristu.+ 13  Yebo, nezwa ngokuziphatha kwami ngaphambili enkolweni yobuJuda,+ ukuthi ngaqhubeka ngishushisa+ ibandla likaNkulunkulu futhi ngilichitha kwaze kwaba seqophelweni lokweqisa,+ 14  futhi ngangenza intuthuko enkulu enkolweni yobuJuda kunabaningi kontanga yami ohlangeni lwakithi,+ njengoba ngangiwashisekela kakhulu impela+ amasiko+ obaba. 15  Kodwa lapho uNkulunkulu, owangihlukanisa nesibeletho sikamama futhi wangibiza+ ngomusa wakhe ongafanelwe,+ ekucabangela njengokuhle 16  ukuba ambule iNdodana yakhe ngami,+ ukuze ngimemezele ezizweni izindaba ezinhle mayelana nayo,+ angizange ngibe nomhlangano nenyama negazi+ ngaso leso sikhathi. 17  Futhi angizange ngikhuphukele eJerusalema kulabo ababengabaphostoli ngaphambi kwami,+ kodwa ngaya e-Arabhiya, ngase ngiphinde ngibuyela eDamaseku.+ 18  Khona-ke, eminyakeni emithathu kamuva ngakhuphukela eJerusalema+ ukuze ngihambele uKhefase,+ futhi ngahlala naye izinsuku eziyishumi nanhlanu. 19  Kodwa akekho omunye kubaphostoli engambona, kuphela uJakobe+ umfowabo+ weNkosi. 20  Ngokuqondene nezinto enginilobela zona, bhekani! emehlweni kaNkulunkulu, angiqambi manga.+ 21  Ngemva kwalokho ngaya+ ezifundeni zaseSiriya naseKhilikhiya. 22  Kodwa ngangingaziwa ngobuso emabandleni aseJudiya ayemunye noKristu;+ 23  ayevame nje kuphela ukuzwa kuthiwa: “Umuntu owayesishushisa ngaphambili+ manje usememezela izindaba ezinhle mayelana nokholo ayeluchitha ngaphambili.”+ 24  Ngakho aqala ukukhazimulisa+ uNkulunkulu ngenxa yami.

Imibhalo yaphansi