Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Filipi 2:1-30

2  Khona-ke, uma kukhona noma yisiphi isikhuthazo kuKristu,+ noma iyiphi induduzo yothando, noma yikuphi ukuhlanganyela umoya,+ noma yiluphi uthando lomzwelo+ kanye nobubele,  yenzani injabulo yami igcwale ngokuba nomqondo+ ofanayo nothando olufanayo, njengoba nihlanganiswé ndawonye emphefumulweni, ninomcabango munye engqondweni,+  ningenzi lutho ngombango+ noma ngokuzazisa,+ kodwa ngokuthobeka kwengqondo nibheka abanye njengabakhulu+ kunani,  ningakhathaleli nje kuphela izindaba zenu siqu,+ kodwa futhi nikhathalele nezabanye.+  Yibani nalesi simo sengqondo esasikhona nakuKristu Jesu,+  owathi nakuba ephila ngesimo+ sikaNkulunkulu, wangakucabangela ukuqhwaga, okungukuthi, ukuba alingane noNkulunkulu.+  Cha, kodwa wazidela, wathatha isimo+ senceku wafana nabantu.+  Ngaphezu kwalokho, lapho ezithola esesimweni esinjengesomuntu,+ wazithoba futhi walalela kwaze kwaba sekufeni,+ yebo, ekufeni esigxotsheni sokuhlushwa.+  Ngenxa yalesi sizathu, noNkulunkulu wamphakamisela esikhundleni esiphakeme+ futhi ngomusa wamnika igama elingaphezu kwawo wonke amanye amagama,+ 10  ukuze egameni likaJesu wonke amadolo aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba,+ 11  futhi zonke izilimi zivume obala+ ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi+ kube inkazimulo kaNkulunkulu uBaba.+ 12  Ngakho-ke, bathandekayo, ngendlela ebenilalela ngayo ngaso sonke isikhathi,+ kungekhona phakathi nokuba khona kwami kuphela, kodwa manje ngokuzithandela nakakhulu ngesikhathi ngingekho, qhubekani nisebenzela ukusindiswa kwenu siqu ngokwesaba+ nangokuthuthumela; 13  ngoba uNkulunkulu nguye osebenza ngaphakathi kini,+ ngentando yakhe, ukuze nithande futhi nenze.+ 14  Qhubekani nenza zonke izinto ngaphandle kokububula+ nokuphikisana,+ 15  ukuze nibe abangasoleki+ nabamsulwa, abantwana+ bakaNkulunkulu abangenasici phakathi kwesizukulwane+ esigwegwile nesisontekile, enikhanya phakathi kwaso njengezinkanyiso ezweni,+ 16  nilibambe ngokuqinile izwi lokuphila,+ ukuze ngibe nesizathu sokwethaba osukwini lukaKristu,+ ngokuthi angigijimelanga ize noma ngasebenza kanzima ngeze.+ 17  Noma kunjalo, ngisho noma ngithululwa njengomnikelo+ wokuphuzwa phezu komhlatshelo+ nenkonzo yomphakathi ukholo oluniholele kuyo,+ ngiyathokoza futhi ngijabula+ kanye nani nonke. 18  Manje ngendlela efanayo nani ngokwenu thokozani futhi nijabule kanye nami.+ 19  Mina ngithemba eNkosini uJesu ukuthumela kini uThimothewu ngokushesha, ukuze ngibe ngumphefumulo+ owenamileyo lapho ngizwa ngezinto eziphathelene nani. 20  Ngoba anginaye omunye onesimo esinjengesakhe oyozinakekela+ ngobuqotho izinto eziphathelene nani. 21  Ngoba bonke abanye bazifunela izinzuzo+ zabo siqu, hhayi ezikaKristu Jesu. 22  Kodwa niyabazi ubufakazi abunikeza ngaye ngokwakhe, ukuthi njengomntwana+ osebenza noyise wazigqilaza kanye nami ekuqhutshekiselweni phambili kwezindaba ezinhle. 23  Ngakho-ke, nguye umuntu enginethemba lokumthuma ngokushesha nje lapho sengibonile ukuthi izinto zingimele kanjani. 24  Impela, ngiyaqiniseka eNkosini ukuthi nami ngokwami ngizokuza ngokushesha.+ 25  Nokho, ngikubheka njengokudingekile ukuthumela u-Ephafrodithu+ kini, umzalwane nesisebenzi+ engikanye naso nesosha+ engikanye nalo, kodwa isithunywa senu nesikhonzi sezidingo zami, 26  ngoba ulangazelela ukunibona nonke futhi udangele ngoba nezwa ukuthi wayegula. 27  Yebo, impela, wagula wacishe wafa; kodwa uNkulunkulu waba nesihe+ kuye, eqinisweni, hhayi kuye kuphela, kodwa nakimi, ukuze ngingabi nosizi phezu kosizi. 28  Ngakho-ke, ngimthumela ngokushesha okukhulu, ukuze kuthi lapho nimbona niphinde nijabule futhi nami ngikhululeke ngokwengeziwe osizini. 29  Ngakho-ke, mamukeleni+ njengokujwayelekile eNkosini ngenjabulo yonke; futhi niqhubeke nibheka amadoda alolu hlobo njengathandekayo,+ 30  ngoba ngenxa yomsebenzi weNkosi wasondela impela ekufeni, eneka umphefumulo wakhe engozini,+ ukuze asivale ngokugcwele isikhala sokungabikho kwenu lapha ukuba ningikhonze ngasese.+

Imibhalo yaphansi