Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Filemoni 1:1-25

 UPawulu, isiboshwa+ ngenxa kaKristu Jesu, noThimothewu,+ umzalwane, kuFilemoni, othandekayo wethu nesisebenzi esikanye naso,+  naku-Apifiya, udadewethu, naku-Arkiphu,+ isosha esikanye nalo,+ nasebandleni elisendlini yakho:+  Kwangathi ningaba nomusa ongafanelwe nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu.+  Ngaso sonke isikhathi ngibonga uNkulunkulu wami uma ngikhuluma ngawe emithandazweni yami,+  njengoba ngiqhubeka ngizwa ngothando lwakho nokholo onalo eNkosini uJesu nakubo bonke abangcwele;+  ukuze ukuhlanganyela kwakho ukholo+ nabanye kusebenze ngokuvuma kwakho zonke izinto ezinhle phakathi kwethu njengezihlobene noKristu.  Ngoba ngathola injabulo nenduduzo enkulu ngenxa yothando lwakho,+ ngoba uthando lomzwelo lwabangcwele luye lwavuseleleka+ ngawe, mzalwane.  Ngenxa yalesi sizathu, nakuba nginenkululeko enkulu mayelana noKristu, yokukuyala+ ukuba wenze okufanelekile,  nokho ngikunxusa ngesisekelo sothando,+ njengoba nginje, nginguPawulu indoda esikhulile, yebo, manje futhi eyisiboshwa+ ngenxa kaKristu Jesu; 10  ngikunxusa ngokuphathelene nomntanami+ engimzele+ ngesikhathi ngiboshiwe ngisetilongweni, u-Onesimu,+ 11  ngaphambili owayengenalusizo kuwe kodwa manje oselusizo kimi nakuwe.+ 12  Yena lo ngimbuyisela kuwe, yebo, yena, okungukuthi, uthando lwami lomzwelo.+ 13  Ngingathanda ukuzigodlela yena ukuze kuthi esikhundleni sokukhonza wena+ aqhubeke ekhonza mina ezibophweni zasetilongweni+ engizithwele ngenxa yezindaba ezinhle. 14  Kodwa angifuni ukwenza lutho ngaphandle kwemvume yakho, ukuze isenzo sakho esihle singabi njengokungathi ucindezelekile, kodwa sibe ngokuzithandela kwakho.+ 15  Mhlawumbe ngempela kungenxa yalokhu eqa ihora, ukuba ubuye ube naye kuze kube phakade, 16  engasesona isigqila+ kodwa esengaphezu kwesigqila,+ esengumfowethu othandekayo,+ ikakhulukazi kimi, nokho kakhulu kangakanani-ke kuwe, ebuhlotsheni obungokwenyama naseNkosini. 17  Ngakho-ke, uma ungibheka njengohlanganyela kanye nawe,+ mamukele+ ngomusa ngendlela obuyongamukela ngayo. 18  Ngaphezu kwalokho, uma ekonile nganoma iyiphi indlela noma ekukweleta noma yini, kubalele esikweletini sami. 19  Mina Pawulu ngiloba ngesandla sami siqu:+ ngizokubuyisela—ngingasakuphathi ukuthi, ngaphandle kwalokho, ungikweleta ngisho noqobo lwakho. 20  Yebo, mfowethu, kwangathi ngingathola inzuzo kuwe mayelana neNkosi: lwenze luqabuleke uthando lwami lomzwelo+ mayelana noKristu. 21  Ngikulobela lokhu, ngithembele ekutheni uzolalela, ngazi ukuthi uzokwenza ngisho nangaphezu kwezinto engizishoyo.+ 22  Kodwa kanye nalokho, ngilungisele nendawo yokuhlala,+ ngoba ngithemba ukuthi ngemithandazo+ yenu ngizokhululelwa+ nina. 23  Abakhonzayo kuwe ngu-Ephafra+ isithunjwa esikanye nami kuKristu Jesu, 24  kanye noMarku, u-Aristarku,+ uDema,+ uLuka, izisebenzi engikanye nazo. 25  Umusa ongafanelwe weNkosi uJesu Kristu ube nomoya eniwubonisayo.+

Imibhalo yaphansi