Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Esteri 5:1-14

5  Kwathi ngosuku lwesithathu+ u-Esteri wagqoka ngendlela yasebukhosini,+ okwathi ngemva kwalokho wama egcekeni elingaphakathi+ lendlu yenkosi malungana nendlu yenkosi, ngesikhathi inkosi ihlezi esihlalweni sayo sobukhosi endlini yobukhosi malungana nomnyango wendlu.  Futhi kwathi nje lapho inkosi ibona u-Esteri indlovukazi emi egcekeni, wathola umusa+ emehlweni ayo, kangangokuba inkosi yelulela ku-Esteri intonga yayo yegolide+ eyayisesandleni sayo. U-Esteri wayesesondela wathinta isihloko sentonga.  Khona-ke inkosi yathi kuye: “O Esteri ndlovukazi, ukhala ngani, futhi siyini isicelo sakho?+ Ngisho noma kungaba yingxenye yobukhosi+—mawusinikwe nokusinikwa!”  U-Esteri yena wathi: “Uma kubonakala kukuhle enkosini, inkosi mayize noHamani+ namuhla edilini+ engiyilungiselele lona.”  Ngalokho inkosi yathi: “Celani uHamani ukuba enze ngokushesha+ ngokwezwi lika-Esteri.” Kamuva inkosi noHamani beza edilini elalenziwe u-Esteri.  Ngemva kwesikhathi inkosi yathi ku-Esteri phakathi nedili lewayini: “Ukhala ngani?+ Mawukunikwe nokukunikwa! Futhi siyini isicelo sakho? Ngisho noma kungaba yingxenye yobukhosi—masenziwe nokwenziwa!”  U-Esteri waphendula wathi: “Engikhala ngakho nesicelo sami kuwukuthi,  Uma ngitholé umusa emehlweni enkosi+ futhi uma kubonakala kukuhle enkosini ukunginika engikhala ngako nokwenza ngokwesicelo sami, inkosi noHamani mabeze edilini engizobenzela lona kusasa, khona-ke kusasa ngizokwenza ngokwezwi lenkosi.”+  Ngenxa yalokho uHamani waphuma ngalolo suku ejabula+ futhi eneme enhliziyweni; kodwa ngokushesha lapho uHamani ebona uMoridekayi esangweni lenkosi+ nokuthi akasukumi+ futhi akathuthumeli ngenxa yakhe,+ masinyane uHamani wagcwala intukuthelo+ ngoMoridekayi. 10  Nokho, uHamani wazithiba futhi wafika endlini yakhe. Khona-ke wathumela ukuba kungeniswe abangane bakhe noZereshi+ umkakhe; 11  UHamani wayesememezela kubo inkazimulo yengcebo yakhe+ nesibalo esikhulu samadodana akhe+ nakho konke lokho inkosi eyayimenze waba mkhulu ngakho nokuthi yayimphakamise kanjani ngaphezu kwezikhulu nezinceku zenkosi.+ 12  UHamani waqhubeka wathi: “Ngaphezu kwalokho, u-Esteri indlovukazi akangenisanga muntu kanye nenkosi edilini abelenzile ngaphandle kwami kuphela,+ nakusasa+ futhi ngimenywé kwakhe kanye nenkosi. 13  Kodwa konke lokhu—akukho nokukodwa kwakho okunganelisayo uma nje ngisabona uMoridekayi umJuda ehlezi esangweni lenkosi.” 14  UZereshi umkakhe nabo bonke abangane bakhe bathi kuye: “Makwenziwe isigxobo+ esiyizingalo ezingamashumi amahlanu ukuphakama. Khona-ke ekuseni+ usho enkosini ukuthi makulengiswe uMoridekayi kuso.+ Khona-ke ungene kanye nenkosi edilini ujabula.” Ngakho le nto yabonakala iyinhle+ phambi kukaHamani, wayeseyaleza ukuba kwenziwe isigxobo.+

Imibhalo yaphansi