Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 37:1-29

37  UBhezaleli+ wenza uMphongolo+ ngokhuni lomtholo. Ubude bawo babuyizingalo ezimbili nengxenye, ububanzi bawo buyingalo nengxenye, ukuphakama kwawo kuyingalo nengxenye.+  Khona-ke wawunameka ngegolide elihlanzekile ngaphakathi nangaphandle wawenzela iphethelo legolide elizungezayo.+  Ngemva kwalokho wawubumbela amasongo amane egolide, ukuba abe ngenhla kwezinyawo zawo ezine, kukhona amasongo amabili kolunye uhlangothi lwawo namasongo amabili kolunye uhlangothi.+  Ngokulandelayo wenza izingongolo zokhuni lomtholo wazinameka ngegolide.+  Wabe esefaka izingongolo emasongweni asezinhlangothini zoMphongolo zokuthwala uMphongolo.+  Waqhubeka wenza isembozo+ segolide elihlanzekile. Ubude baso babuyizingalo ezimbili nengxenye, ububanzi baso buyingalo nengxenye.+  Ngaphezu kwalokho wenza amakherubhi amabili egolide. Wawenza aba okukhandwe ngesando emikhawulweni yomibili yesembozo.+  Elinye ikherubi lalikomunye umkhawulo ngale, elinye ikherubi likomunye umkhawulo ngapha. Wawenza amakherubi phezu kwesembozo emikhawulweni yaso yomibili.+  Aba ngamakherubi elulele amaphiko amabili phezulu, esibekele isembozo ngamaphiko+ awo, futhi ubuso bawo babubhekene. Ubuso bamakherubi babubheke isembozo.+ 10  Wenza itafula ngokhuni lomtholo.+ Ubude balo babuyizingalo ezimbili, ububanzi balo buyingalo, ukuphakama kwalo kuyingalo nengxenye.+ 11  Khona-ke walinameka ngegolide elihlanzekile walenzela iphethelo legolide elizungezayo.+ 12  Ngokulandelayo walenzela undi oluzungezayo olungangobubanzi besandla futhi undi walwenzela iphethelo legolide elizungezayo.+ 13  Ngaphezu kwalokho, walibumbela amasongo amane egolide wawabeka emagumbini amane ayengawezinyawo ezine.+ 14  Amasongo ayeseduze kondi, eyizinto zokuphasa izingongolo zokuthwala itafula.+ 15  Khona-ke wenza izingongolo zokhuni lomtholo wazinameka ngegolide ukuba zithwale itafula.+ 16  Ngemva kwalokho wenza ngegolide elihlanzekile izinto eziphezu kwetafula, izindishi zalo nezindebe zalo nezitsha zalo nojeke balo okwakuzothelwa ngabo umnikelo wokuphuzwayo.+ 17  Khona-ke wenza uthi lwesibani+ ngegolide elihlanzekile. Uthi lwesibani walwenza lwaba okukhandwe ngesando. Izinhlangothi zalo namagatsha alo, izindebe zalo, amasumpa alo nezimbali zalo kwakuphuma kulo.+ 18  Kwakuphuma ezinhlangothini zalo amagatsha ayisithupha, amagatsha amathathu othi lwesibani ephuma kolunye uhlangothi lwalo namagatsha amathathu othi lwesibani ephuma kolunye uhlangothi lwalo.+ 19  Izindebe ezintathu ezimise okwezimbali zom-alimondi zazikwelinye iqoqo lamagatsha, kukhona amasumpa nezimbali kushintshana; izindebe ezintathu ezimise okwezimbali zom-alimondi zikwelinye iqoqo lamagatsha, kukhona amasumpa nezimbali kushintshana. Yileyo ndlela okwakungayo ngamagatsha ayisithupha ayephuma othini lwesibani.+ 20  Othini lwesibani kwakunezindebe ezine ezimise okwezimbali zom-alimondi, namasumpa alo nezimbali zalo kushintshana.+ 21  Isumpa elalingaphansi kwamagatsha amabili laliphuma kulo, nesumpa elalingaphansi kwamanye amagatsha amabili laliphuma kulo, nesumpa elalingaphansi kwamanye futhi amagatsha amabili laliphuma kulo, emagatsheni ayisithupha ayephuma othini lwesibani.+ 22  Amasumpa awo namagatsha awo ayephuma kulo. Lonke lwaluyinto eyodwa ekhandwe ngesando, lwenziwe ngegolide elihlanzekile.+ 23  Khona-ke wenza izibani zalo eziyisikhombisa nezindlawu zalo zezintambo zezibani nemicengezi yalo yomlilo ngegolide elihlanzekile.+ 24  Walwenza lona kanye nazo zonke izinto zalo ngethalenta legolide elihlanzekile. 25  Manje wenza i-altare lempepho+ ngokhuni lomtholo.+ Ubude balo babuyingalo nobubanzi balo buyingalo, linezinhlangothi ezine ezilinganayo, ukuphakama kwalo kuyizingalo ezimbili. Izimpondo zalo zaziphuma kulo.+ 26  Khona-ke walinameka ngegolide elihlanzekile, ingaphezulu lalo nezinhlangothi zalo nxazonke nezimpondo zalo, futhi walenzela iphethelo legolide elizungezayo.+ 27  Futhi walenzela amasongo amabili egolide ezansi ngaphansi kwephethelo lalo ezinhlangothini zalo ezimbili, ezinhlangothini zalo ezimbili eziqondene, aba yizinto zokuphasa izingongolo zokulithwala.+ 28  Ngemva kwalokho wenza izingongolo zokhuni lomtholo wazinameka ngegolide.+ 29  Ngaphezu kwalokho wenza amafutha angcwele okugcoba+ nempepho+ ehlanzekile, enamakha, umsebenzi womenzi wamafutha okugcoba.

Imibhalo yaphansi