Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Eksodusi 31:1-18

31  UJehova wakhuluma noMose, wathi:  “Bheka, ngibiza ngegama uBhezaleli+ indodana ka-Uri indodana kaHure wesizwe sakwaJuda.+  Ngizomgcwalisa ngomoya kaNkulunkulu ekuhlakanipheni nasekuqondeni nasolwazini nakuzo zonke izinhlobo zobungcweti,+  ngenjongo yokuba aklame imiklamo, asebenze ngegolide nangesiliva nangethusi,+  futhi asebenze ngamatshe ukuba awafake+ asebenze nangokhuni enze imikhiqizo yazo zonke izinhlobo.+  Kepha mina, bheka! ngibeka kanye naye u-Oholiyabe indodana ka-Ahisamaki wesizwe sakwaDani,+ futhi enhliziyweni yawo wonke umuntu onenhliziyo ehlakaniphile, ngifaka ukuhlakanipha, ukuze bakwenze impela konke engikuyale ngakho:+  itende lokuhlangana+ noMphongolo+ wobufakazi nesembozo esiphezu+ kwawo, nazo zonke izinto zetende,  netafula nezinto zalo,+ nothi lwesibani lwegolide elihlanzekile nazo zonke izinto zalo,+ ne-altare lempepho,+  ne-altare lomnikelo wokushiswa nazo zonke izinto zalo,+ nomcengezi nothi lwawo,+ 10  nezingubo ezilukiwe nezingubo ezingcwele zika-Aroni umpristi nezingubo zamadodana akhe zokuba abapristi;+ 11  namafutha okugcoba nempepho enamakha yendlu engcwele.+ Bazokwenza ngokwakho konke engikuyale ngakho.” 12  UJehova wathi futhi kuMose: 13  “Wena, khuluma nabantwana bakwa-Israyeli, uthi, ‘Kumelwe nigcine ikakhulukazi amasabatha ami,+ ngoba kuyisibonakaliso phakathi kwami nani ezizukulwaneni zenu ukuze nazi ukuthi mina Jehova ngiyaningcwelisa.+ 14  Kumelwe nigcine isabatha, ngoba liyinto engcwele kini.+ Olingcolisayo uyobulawa nakanjani.+ Uma kwenzeka kuba khona umuntu owenza umsebenzi ngalo, khona-ke lowo mphefumulo kumelwe unqunywe phakathi kwabantu bakubo.+ 15  Kungase kusetshenzwe izinsuku eziyisithupha, kodwa ngosuku lwesikhombisa yisabatha lokuphumula okuphelele.+ Liyinto engcwele kuJehova. Noma ngubani owenza umsebenzi ngosuku lwesabatha uyobulawa nakanjani. 16  Abantwana bakwa-Israyeli kumelwe bagcine isabatha, ukuze bagcine isabatha ezizukulwaneni zabo. Yisivumelwano kuze kube nini nanini.+ 17  Phakathi kwami nabantwana bakwa-Israyeli liyisibonakaliso kuze kube nini nanini,+ ngoba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza amazulu nomhlaba kwathi ngosuku lwesikhombisa waphumula futhi waqabuleka.’”+ 18  Kwathi nje lapho eseqedile ukukhuluma naye eNtabeni iSinayi wanika uMose izibhebhe ezimbili zobuFakazi,+ izibhebhe zamatshe zilotshwe ngomunwe kaNkulunkulu.+

Imibhalo yaphansi