Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 11:1-10

11  UJehova wathi kuMose: “Kunenhlupho eyodwa esasele engizoyiletha phezu kukaFaro neGibhithe. Ngemva kwalokho uzonimukisa lapha.+ Lapho enimukisa ngokuphelele, uzonixosha nokunixosha.+  Manje, khuluma ezindlebeni zabantu, uthi kufanele bacele yileyo naleyo ndoda kumngane wayo nalowo nalowo wesifazane kumngane wakhe izinto zesiliva nezinto zegolide.”+  Ngakho-ke uJehova wanika abantu umusa emehlweni abaseGibhithe.+ Lo muntu uMose wayemkhulu kakhulu ezweni laseGibhithe, emehlweni ezinceku zikaFaro, nasemehlweni abantu.+  UMose wathi: “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Phakathi kwamabili ngiyaphuma ngiya phakathi kweGibhithe,+  wonke amazibulo+ ezweni laseGibhithe azokufa, kusukela ezibulweni likaFaro ohlezi esihlalweni sakhe sobukhosi kuya ezibulweni lencekukazi esetsheni lokugaya nawo wonke amazibulo ezilwane.+  Futhi ngokuqinisekile kuzoba khona isililo esikhulu kulo lonke izwe laseGibhithe, esingakaze sibe khona esinjengaso, futhi esingeke siphinde sibe khona esinjengaso.+  Kodwa akukho nja ezogwavumela noma ngubani kubantwana bakwa-Israyeli, kusukela kumuntu kuya esilwaneni;+ ukuze nazi ukuthi uJehova angawenza umahluko phakathi kwabaseGibhithe nabantwana bakwa-Israyeli.’+  Futhi zonke lezi zinceku zakho ngokuqinisekile zizokwehlela kimi ziwe ngobuso kimi,+ zithi, ‘Hamba, wena kanye nabo bonke abantu abalandela izinyathelo zakho.’ Ngemva kwalokho ngizophuma.” Wabe esephuma kuFaro evutha intukuthelo.  Khona-ke uJehova wathi kuMose: “UFaro ngeke anilalele,+ ukuze izimangaliso zami zandiswe ezweni laseGibhithe.”+ 10  UMose no-Aroni bazenza zonke lezi zimangaliso phambi kukaFaro;+ kodwa uJehova wayeyiyeka inhliziyo kaFaro ukuba ibe yisijaka, akabamukisanga abantwana bakwa-Israyeli ezweni lakhe.+

Imibhalo yaphansi