Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Efesu 6:1-24

6  Bantwana, lalelani abazali benu+ abanobunye+ neNkosi, ngoba lokhu kulungile, ukuthi:+  “Hlonipha uyihlo nonyoko”;+ okuwumyalo wokuqala onalesi sithembiso:+  “Ukuze kukuhambele kahle futhi uhlale isikhathi eside emhlabeni.”+  Nani bobaba, ningabacasuli abantwana benu,+ kodwa qhubekani nibakhulisa+ ngesiyalo+ nangokuqondisa umqondo+ kukaJehova.  Nina zigqila, lalelani labo abangamakhosi enu ngomqondo ongokwenyama,+ ngokwesaba nangokuthuthumela+ ngobuqotho bezinhliziyo zenu, njengokungathi nilalela uKristu,  kungabi ngokuthenga amehlo njengabajabulisa abantu,+ kodwa njengezigqila zikaKristu, nenza intando kaNkulunkulu ngomphefumulo wonke.+  Yibani izigqila ezinokuthambekela okuhle, njengokungathi niyizigqila zikaJehova,+ hhayi ezabantu,  ngoba niyazi ukuthi yilowo nalowo, uJehova+ uyombuyisela nganoma yini enhle angase ayenze, kungakhathaliseki ukuthi uyisigqila noma ungokhululekile.+  Futhi, nina makhosi, qhubekani nenza okufanayo kuzo, niyeke ukusongela,+ ngoba niyazi ukuthi iNkosi yenu neyazo+ isemazulwini, futhi akukho ukukhetha+ kuyo. 10  Ekugcineni, qhubekani nizuza amandla+ eNkosini nasebukhulwini+ bamandla ayo. 11  Gqokani zonke izembatho zempi+ ezivela kuNkulunkulu ukuze nikwazi ukumelana ngokuqinile namaqhinga+ kaDeveli; 12  ngoba asibambene+ negazi nenyama kodwa sibambene nawohulumeni,+ namagunya,+ nababusi bezwe+ balobu bumnyama, nebandla lomoya+ ababi ezindaweni zasezulwini. 13  Ngenxa yalokhu thathani zonke izembatho empi ezivela kuNkulunkulu,+ ukuze nikwazi ukuzabalaza ngosuku olubi, nokuba, ngemva kokuba senenze konke ngokuphelele, nime niqinile.+ 14  Ngakho-ke, yimani niqinile izinkalo zenu ziboshwe+ ngeqiniso,+ futhi nigqoke isivikelo sesifuba sokulunga,+ 15  nezinyawo+ zenu zigqokiswe ukuhlonyiselwa izindaba ezinhle zokuthula.+ 16  Ngaphezu kwazo zonke izinto, thathani isihlangu esikhulu sokholo,+ eniyokwazi ngaso ukucima yonke imicibisholo evuthayo yomubi.+ 17  Futhi, yamukelani isigqoko sokuzivikela+ sensindiso, nenkemba+ yomoya,+ okuwukuthi, izwi likaNkulunkulu,+ 18  kuyilapho niqhubeka nithandaza ngomoya ngazo zonke izinhlobo zomthandazo+ nokunxusa ngezikhathi zonke.+ Ngenxa yaleyo njongo, hlalani niphapheme ngakho konke ukuqinisela nokunxusa ngenxa yabo bonke abangcwele, 19  nangenxa yami, ukuze ngiphiwe ikhono lokukhuluma+ ngokuvula umlomo wami, nginenkululeko yokukhuluma+ ukuze ngazise imfihlo engcwele yezindaba ezinhle,+ 20  engisebenza njengenxusa+ lazo ngisemaketangeni; ukuze ngikhulume ngesibindi mayelana nazo njengoba kufanele ngikhulume.+ 21  Manje ukuze nani nazi ngezindaba zami, ukuthi ngiqhuba kanjani, uThikhiku,+ umzalwane othandekayo nesikhonzi esithembekile eNkosini, uzonazisa konke.+ 22  Ngimthuma kini ngenxa yayo kanye le njongo, ukuze nazi ngezinto eziphathelene nathi nokuba aduduze izinhliziyo zenu.+ 23  Kwangathi abazalwane bangaba nokuthula nothando kanye nokholo oluvela kuNkulunkulu uBaba naseNkosini uJesu Kristu. 24  Kwangathi umusa ongafanelwe+ ungaba nabo bonke abathanda iNkosi yethu uJesu Kristu ngokungonakali.

Imibhalo yaphansi