Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Duteronomi 34:1-12

34  Khona-ke uMose wenyuka esuka emathafeni awugwadule akwaMowabi wangena eNtabeni iNebo,+ waya esiqongweni sePhisiga+ esibheke ngaseJeriko.+ UJehova wambonisa lonke izwe, iGileyadi kuze kufike kwaDani,+  noNafetali wonke nezwe lika-Efrayimi nelikaManase nalo lonke izwe likaJuda kuze kufike olwandle olusentshonalanga,+  neNegebhi+ neSifunda,+ ithafa elisesigodini saseJeriko, umuzi wemithi yesundu+ kuze kufike eZowari.+  UJehova waqhubeka wathi kuye: “Nanti izwe engifunge ngalo ku-Abrahama, u-Isaka noJakobe, ngithi, ‘Ngiyolinika inzalo yakho.’+ Ngikwenzé ukuba ulibone ngamehlo akho, njengoba ungeke uwelele kulo.”+  Ngemva kwalokho uMose inceku kaJehova+ wafela lapho ezweni lakwaMowabi ngomyalo kaJehova.+  Wamngcwaba esigodini ezweni lakwaMowabi phambi kweBheti-peyori,+ futhi akekho oye walazi ithuna lakhe kuze kube yilolu suku.+  UMose wayeneminyaka eyikhulu namashumi amabili ubudala ngesikhathi efa.+ Iso lakhe lalingakaqundeki,+ nezikhwepha zakhe zazingakabaleki.+  Abantwana bakwa-Israyeli bamkhalela uMose emathafeni awugwadule akwaMowabi izinsuku ezingamashumi amathathu.+ Ekugcineni izinsuku zokukhala zenkathi yokulilela uMose zaphela.  UJoshuwa indodana kaNuni wayegcwele umoya wokuhlakanipha,+ ngoba uMose wayebeke isandla sakhe phezu kwakhe;+ abantwana bakwa-Israyeli bamlalela futhi benza njengoba nje uJehova ayemyalile uMose.+ 10  Kodwa namanje akakaveli umprofethi onjengoMose+ kwa-Israyeli, uJehova amazi ubuso nobuso,+ 11  ngokuqondene nazo zonke izibonakaliso nezimangaliso uJehova amthuma ukuba azenze ezweni laseGibhithe kuFaro nakuzo zonke izinceku zakhe nakulo lonke izwe lakhe,+ 12  nangokuqondene naso sonke isandla esinamandla nazo zonke izenzo ezinkulu ezithuthumelisayo uMose azenza phambi kwamehlo ka-Israyeli wonke.+

Imibhalo yaphansi