Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Duteronomi 27:1-26

27  UMose kanye namadoda amadala akwa-Israyeli baqhubeka beyala abantu, bethi: “Kufanele kugcinwe yonke imiyalo enginiyala ngayo namuhla.+  Kuyothi ngosuku eniwela ngalo iJordani+ ningene ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, uzimisele amatshe amakhulu futhi uwacake ngomcako.  Kumelwe ubhale phezu kwawo wonke amazwi alo mthetho+ lapho usuwelile,+ ukuze ungene ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, izwe eligeleza ubisi noju, ngokuvumelana nalokho uJehova uNkulunkulu wokhokho bakho akukhulume kuwe.+  Futhi kuyothi lapho seniliwelile iJordani, niwamise la matshe, njengoba nje nginiyala namuhla, eNtabeni i-Ebhali,+ uwacake ngomcako.+  Kumelwe wakhele uJehova uNkulunkulu wakho i-altare lapho, i-altare lamatshe. Akumelwe uphakamise ithuluzi lensimbi phezu kwawo.+  Kufanele wakhe i-altare likaJehova uNkulunkulu wakho ngamatshe aphelele, unikele iminikelo yokushiswa eya kuJehova uNkulunkulu wakho phezu kwalo.+  Kumelwe uhlabe imihlatshelo yenhlanganyelo+ uyidlele khona,+ futhi kumelwe ujabule phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho.+  Kumelwe ubhale phezu kwala matshe wonke amazwi alo mthetho,+ uwenze acace impela.”+  “Khona-ke uMose nabapristi, amaLevi, bakhuluma nawo wonke u-Israyeli, bathi: “O Israyeli, thula ulalele. Ngalolu suku uye waba yisizwe sikaJehova uNkulunkulu wakho.+ 10  Kumelwe ulilalele izwi likaJehova uNkulunkulu wakho futhi ufeze imiyalo yakhe+ neziqondiso zakhe,+ engikuyala ngazo namuhla.” 11  UMose waqhubeka eyala abantu ngalolo suku, ethi: 12  “Laba abalandelayo yibo abayokuma babusise abantu eNtabeni iGerizimu+ lapho seniwele iJordani: USimeyoni noLevi noJuda no-Isakare noJosefa noBhenjamini. 13  Laba abalandelayo yibo abayomela isiqalekiso+ eNtabeni i-Ebhali:+ URubeni, uGadi no-Asheri noZebhuloni, uDani noNafetali. 14  AmaLevi kumelwe aphendule ngezwi eliphakeme athi kuwo wonke umuntu wakwa-Israyeli:+ 15  “‘Uqalekisiwe umuntu owenza umfanekiso oqoshiwe+ noma isithombe esincibilikisiwe,+ into enengekayo kuJehova,+ umkhiqizo wezandla zosebenza ngokhuni nangensimbi,+ akubeke endaweni ecashile.’ (Bonke abantu kumelwe baphendule bathi, ‘Amen!’)+ 16  “‘Uqalekisiwe ophatha uyise nonina ngokwedelela.’+ (Bonke abantu kumelwe bathi, ‘Amen!’) 17  “‘Uqalekisiwe ohlehlisa uphawu lomngcele womuntu wakubo.’+ (Bonke abantu kumelwe bathi, ‘Amen!’) 18  “‘Uqalekisiwe odukisa impumputhe endleleni.’+ (Bonke abantu kumelwe bathi, ‘Amen!’) 19  “‘Uqalekisiwe ophendukezela+ isahlulelo+ somfokazi,+ sentandane nesomfelokazi.’+ (Bonke abantu kumelwe bathi, ‘Amen!’) 20  “‘Uqalekisiwe olala nomkayise, ngoba wembule umphetho wengubo kayise.’+ (Bonke abantu kumelwe bathi, ‘Amen!’) 21  “‘Uqalekisiwe olala nanoma isiphi isilwane.’+ (Bonke abantu kumelwe bathi, ‘Amen!’) 22  “‘Uqalekisiwe olala nodadewabo, indodakazi kayise noma indodakazi kanina.’+ (Bonke abantu kumelwe bathi, ‘Amen!’) 23  “‘Uqalekisiwe olala nomkhwekazi wakhe.’+ (Bonke abantu kumelwe bathi, ‘Amen!’) 24  “‘Uqalekisiwe oshaya umuntu wakubo afe esendaweni ecashile.’+ (Bonke abantu kumelwe bathi, ‘Amen!’) 25  “‘Uqalekisiwe owamukela isifumbathiso ukuze ashaye umphefumulo ufe, kuyilapho kuyigazi elingenacala.’+ (Bonke abantu kumelwe bathi, ‘Amen!’) 26  “‘Uqalekisiwe ongeke enze ukuba amazwi alo mthetho asebenze ngokuba awenze.’+ (Bonke abantu kumelwe bathi, ‘Amen!’)

Imibhalo yaphansi