Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Duteronomi 26:1-19

26  “Kuyothi ekugcineni lapho ungena ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona njengefa, usulithathile wahlala kulo,+  uthathe okunye kolibo+ lwazo zonke izithelo zenhlabathi, oyozingenisa zivela ezweni lakho uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, uzifake kubhasikidi uye endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayokhetha ukuba igama lakhe lihlale kuyo.+  Kumelwe uye kumpristi+ oyobe esebenza ngalezo zinsuku uthi kuye, ‘Namuhla kumelwe ngibike kuJehova uNkulunkulu wakho ukuthi ngingenile ezweni uJehova afunga kokhokho bethu ukusinika lona.’+  “Umpristi kumelwe athathe ubhasikidi esandleni sakho awubeke phambi kwe-altare likaJehova uNkulunkulu wakho.  Kumelwe ukhulume phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho, uthi, ‘Ubaba wayengumSiriya owayeshabalala;+ futhi wehlela eGibhithe+ wagogobala khona enabantu abambalwa kakhulu ngesibalo;+ kodwa wafika lapho waba yisizwe esikhulu, esinamandla nesinabantu abaningi.+  AbaseGibhithe basiphatha kabi basihlupha futhi basigqilaza kanzima.+  Saqala ukukhala kuJehova uNkulunkulu wokhokho bethu,+ uJehova walizwa izwi lethu+ wabheka ukuhlupheka kwethu nenkathazo yethu nokucindezelwa kwethu.+  Ekugcineni uJehova wasikhipha eGibhithe ngesandla esinamandla+ nangengalo eyeluliweyo+ nangokwesabeka okukhulu+ nangezibonakaliso nezimangaliso.+  Khona-ke wasiletha kule ndawo wasinika leli zwe, izwe eligeleza ubisi noju.+ 10  Manje, lapha ngilethe ulibo lwezithelo zomhlabathi uJehova anginike wona.’+ “Kumelwe futhi ulubeke phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho ukhothame phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho.+ 11  Kumelwe ujabule+ ngakho konke okuhle uJehova uNkulunkulu wakho akuniké kona wena nendlu yakho, wena nomLevi nomfokazi ophakathi kwakho.+ 12  “Lapho uqeda ukukhipha konke okweshumi+ komkhiqizo wakho ngonyaka wesithathu,+ unyaka wokweshumi, kumelwe futhi ukunike umLevi, umfokazi, intandane nomfelokazi, bakudlele ngaphakathi kwamasango akho bazanelise.+ 13  Kumelwe uthi phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho, ‘Ngikususile okungcwele endlini futhi ngikuniké umLevi nomfokazi, intandane nomfelokazi,+ ngokuvumelana nawo wonke umyalo wakho ongiyalé ngawo. Angizange ngiyeqe imiyalo yakho, futhi angizange ngikhohlwe.+ 14  Angizange ngikudle phakathi nokulila kwami, futhi angizange ngisuse noma yini kukho lapho ngingcolile, futhi anginikelelanga umuntu ofile noma yini yako. Ngililalele izwi likaJehova uNkulunkulu wami. Ngenzé ngokuvumelana nakho konke ongiyalé ngakho. 15  Siza ubheke phansi usendaweni yakho engcwele,+ amazulu, ubusise abantu bakho u-Israyeli+ nezwe osinike lona, njengoba nje wafunga kokhokho bethu,+ izwe eligeleza ubisi noju.’+ 16  “Ngalolu suku uJehova uNkulunkulu wakho uyakuyala ukuba ufeze lezi ziqondiso nezinqumo zokwahlulela;+ kumelwe uzigcine futhi uzifeze ngayo yonke inhliziyo yakho+ nangawo wonke umphefumulo wakho.+ 17  Namuhla unxenxé uJehova ukuba athi uyoba nguNkulunkulu wakho lapho uhamba ezindleleni zakhe futhi ugcina iziqondiso zakhe+ nemiyalo yakhe+ nezinqumo zakhe zokwahlulela+ futhi ulalela izwi lakhe.+ 18  UJehova, yena, ukunxenxé ukuba usho namuhla ukuthi uyoba yisizwe sakhe, impahla ekhethekile,+ njengoba nje ekuthembisile,+ nokuthi uyogcina yonke imiyalo yakhe, 19  nokuthi uyokuphakamisa ngaphezu kwazo zonke ezinye izizwe azenzile,+ umphumela kube indumiso, nedumela elihle nobuhle, kuyilapho uzibonakalisa uyisizwe esingcwele kuJehova uNkulunkulu wakho,+ njengoba nje ethembisile.”

Imibhalo yaphansi