IHubo 95:1-11

95  Wozani sikhamuluke ngenjabulo kuJehova!+Masilimemezeni ngokunqoba iDwala lethu lensindiso.+   Masizeni phambi kobuso bakhe ngokubonga;+Masimmemezeni ngokunqoba ngamahubo.+   Ngoba uJehova unguNkulunkulu omkhulu+NeNkosi enkulu phezu kwabo bonke abanye onkulunkulu,+   Ozinzulu zomhlaba zisesandleni sakhe+Noziqongo zezintaba zingezakhe;+   Olungolwakhe ulwandle, yena ngokwakhe alwenza+Nozandla zakhe zawenza umhlabathi owomile.+   Ngenani, masikhulekele sikhothame;+Masiguqeni+ phambi kukaJehova uMenzi wethu.+   Ngoba unguNkulunkulu wethu, thina singabantu bedlelo lakhe nezimvu zesandla sakhe.+Namuhla uma nina bantu nilalela izwi lakhe,+   Ningayenzi lukhuni inhliziyo yenu njengaseMeriba,+Njengasosukwini lwaseMasa ehlane,+   Lapho okhokho benu bengivivinya;+Bangihlola, babona nomsebenzi wami.+ 10  Iminyaka engamashumi amane ngangilokhu ngisenyanya leso sizukulwane,+Futhi ngathi:“Siyisizwe esiphambukile enhliziyweni,+Futhi asikazazi izindlela zami”;+ 11  Engafunga ngithukuthele ngokuphathelene naso ngathi:+“Ngeke singene endaweni yami yokuphumula.”+

Imibhalo yaphansi