IHubo 91:1-16

91  Noma ubani ohlala endaweni esithekile+ yoPhezukonke+Uyozitholela indawo yokungenisa khona impela phansi komthunzi woMninimandla onke.+   Ngizothi kuJehova: “Wena uyisiphephelo sami nenqaba yami,+UNkulunkulu wami, engiyothembela kuye.”+   Ngoba yena uyokukhulula esicuphweni somcuphi wezinyoni,+Esifweni esiwumshayabhuqe esibangela izinhlupheko.+   Ngezimpaphe zakhe uyovimba ukuba kungasondelwa kuwe,+Futhi uyophephela ngaphansi kwamaphiko akhe.+Ukuba neqiniso kwakhe+ kuyoba isihlangu esikhulu+ nodonga lwesivikelo.   Ngeke wesabe lutho olwethusayo ebusuku,+Noma umcibisholo+ ondiza emini,   Noma isifo esiwumshayabhuqe esihamba esigayegayeni,+Noma imbubhiso ephanga emini bebade.+   Inkulungwane iyokuwa khona kanye eceleni kwakhoNezinkulungwane eziyishumi ngasesandleni sakho sokunene;Kodwa ngeke kusondele kuwe.+   Uyobuka nje kuphela ngamehlo akho+Ubone ukuphindiselwa kwababi.+   Ngoba uthé: “UJehova uyisiphephelo sami,”+Wenzé oPhezukonke waba yindawo yakho yokuhlala;+ 10  Akukho nhlekelele eyokwehlela,+Ngisho nenhlupho ngeke isondele etendeni lakho.+ 11  Ngoba uyoyaleza izingelosi zakhe ngokuphathelene nawe,+Ukuba zikuqaphe kuzo zonke izindlela zakho.+ 12  Ziyokuthwala ngezandla zazo,+Ukuze ungaluqhuzuli unyawo lwakho kunoma yiliphi itshe.+ 13  Uyonyathela ibhongo lengonyama nemfezi;+Uyonyathela ibhongo lengonyama elinomhlwenga nenyoka enkulu.+ 14  Ngoba ungithandile,+Ngizomenzela nendlela yokuphunyuka.+Ngizomvikela ngoba ulazile igama lami.+ 15  Uzongibiza, ngimphendule.+Ngizoba naye ekucindezelekeni.+Ngizomophula, ngimkhazimulise.+ 16  Ngizomanelisa ngobude bezinsuku,+Futhi ngizomenza abone insindiso yami.+

Imibhalo yaphansi