IHubo 88:1-18

Ingoma, ihubo lamadodana kaKhora. Kumqondisi weMahalati yokusabela. Imaskili likaHemani+ umEzra. 88  O Jehova, Nkulunkulu wensindiso yami,+Ngikhalile phambi kwakhoEmini+ nasebusuku.+   Umthandazo wami uzoza phambi kwakho.+Thambekisela indlebe yakho ekukhaleni kwami kokuncenga.+   Ngoba umphefumulo wami sewanele izinhlekelele,+Futhi ukuphila kwami kuthintané neShiyoli.+   Ngibalwé phakathi kwalabo abehlela phansi egodini;+Ngibé njengendoda enamandla engenazo izikhwepha,+   Ekhululiwe phakathi kwabafile,+Njengababulewe abalele emangcwabeni,+OngasabakhumbuliNabahlukanisiwe nesandla sakho esisizayo.+   Ungifaké emgodini ojule kunayo yonke,Ezindaweni ezimnyama, kwalasha omkhulu.+   Ukufutheka kwakho kungithelekele,+Ungihluphile ngawo wonke amadlambi akho.+ Sela.   Ubadedisele kude abajwayelene nami;+Ungibeké ngaba yinto enengeka kakhulu kubo.+Ngivinjelwe futhi angikwazi ukuphuma.+   Iso lami liyethile ngenxa yokuhlupheka kwami.+Ngikubizile usuku lonke Jehova;+Ngelulelé kuwe izintende+ zezandla zami. 10  Labo abafile uyobenzela yini isimangaliso?+Noma bayovuka yini ekufeni labo abangenamandla,+Ingabe bayokudumisa?+ Sela. 11  Uyomenyezelwa yini umusa wakho emangcwabeni,Ukuthembeka kwakho endaweni yokubhubha?+ 12  Siyokwaziwa yini ebumnyameni isimangaliso esenziwe nguwe,+Noma ukulunga kwakho ezweni lokulibala?+ 13  Nokho ngikhalile kuwe ngicela usizo Jehova,+Ekuseni umthandazo wami uyakuhlangabeza.+ 14  Kungani, Jehova, ulahla umphefumulo wami?+Kungani ulokhu ungifihlela ubuso bakho?+ 15  Kwasebufaneni bami ngihluphekile futhi sengizophangalala;+Ngizithwalé kakhulu izinto ezithusayo ezivela kuwe.+ 16  Ukubaneka kwentukuthelo yakho evuthayo kudlulé phezu kwami;+Izinto ezesabeka kakhulu ezivela kuwe zingithulisile.+ 17  Zingizungezé njengamanzi usuku lonke;+Zingivimbezele zonke kanyekanye. 18  Umhlobo nomngane ubadedisele kude nami;+Abajwayelene nami bayindawo emnyama.+

Imibhalo yaphansi